Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-wegwijzer EPB-plichtig? Toepassing en eisen

EPB-wegwijzer

De EPB-wegwijzer toont u op een snelle manier of (een deel van) uw project aan de energieprestatieregelgeving moet voldoen en geeft u een opsomming van de specifieke EPB-eisen.

  • U kunt het resultaat per e-mail ontvangen en later opnieuw bekijken.
  • Het resultaat wordt bepaald aan de hand van uw antwoorden op de meerkeuzevragen. Uiteraard is het resultaat pas waarheidsgetrouw als de antwoorden die u ingaf dat ook zijn.

Aandachtspunten

  • Bent u niet vertrouwd met de mogelijke bestemmingen van een bouwproject? Ga dan eerst naar het overzicht van de bestemmingen.
  • Wilt u meer weten over de verschillende aard van de werken die de energieprestatieregelgeving definieert? Ga dan eerst naar het overzicht van de aard van de werken.
  • Bestaat uw project uit meerdere aard van de werken (bijvoorbeeld: verbouwing, uitbreiding) en/of meerdere bestemmingen (bijvoorbeeld: school met conciërgewoning)? Doorloop dan de EPB-wegwijzer voor elk van die onderdelen. Alleen zo krijgt u het volledige overzicht van welke EPB-eisen van toepassing zijn.