Gedaan met laden. U bevindt zich op: Taken en verantwoordelijkheden EPB-pedia

Taken en verantwoordelijkheden

Geldig voor alle bouwaanvragen

De EPB-regelgeving brengt een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de aangifteplichtige, de verslaggever en de architect.

Toezicht door VEKA

  • Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) ziet toe op het voldoen aan de EPB-eisen en de procedurestappen.
    Als het gebouw niet voldoet, de de documenten niet laat indienen, of de niet waarheidsgetrouw rapporteert, dan volgt een procedure met hoorzitting, tegenargumenten, en mogelijk een boete ….
  • Informatie over privacy.

Meer over taken en verantwoordelijkheden