Principe

Het toepassingsgebied legt uit welke technieken u moet onderzoeken, afhankelijk van de functie en de grootte () van het gebouw.

De resultaten van de haalbaarheidsstudie rapporteert u via een webformulier.

De bedoeling is vooral de bouwheren te informeren over de mogelijke technieken, de subsidies en de haalbaarheid van de verschillende alternatieve energiesystemen.

Het is in het belang van de bouwheer om het onderzoek al tijdens de ontwerpfase te laten uitvoeren, zodat alle resultaten nog in het definitieve ontwerp te integreren zijn.

Meer over de haalbaarheidsstudie