Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stavingsstukken Taken en verantwoordelijkheden

Stavingsstukken

Geldig voor alle bouwaanvragen

De aangifteplichtige is verantwoordelijk voor het verzamelen van de nodige stavingsstukken. Vanaf 2023 moet de verslaggever de belangrijkste stavingsstukken uit het technische EPB-dossier opladen op de energieprestatiedatabank, zowel voor vergunningsaanvragen vanaf 2023 als voor lopende dossiers.

Het belang van het verzamelen van stavingsstukken

De kan een aantal zaken in detail laten meerekenen of de laten werken met standaardwaarden. Detailberekeningen kunnen leiden tot een lager en dus beter E-peil.

De aangifteplichtige is ook verantwoordelijk voor het tijdig laten indienen van de aangifte en voor het voldoen aan de EPB- eisen. Hij heeft er dus voordeel bij om stavingsstukken tijdig aan te leveren, zodat deze aangifte tijdig en correct gebeurt.

Onvoldoende stavingsstukken geven het risico op boetes voor het niet voldoen aan de EPB-eisen.

Tip: gegevens uit de EPB-productgegevensdatabank zijn erkend. Voor die gegevens moet men geen extra staving opvragen bij fabrikanten of leveranciers.

Meer over de stavingsstukken