Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onvoldoende stavingsstukken Stavingsstukken

Onvoldoende stavingsstukken

Geldig voor alle bouwaanvragen

Als er onvoldoende stavingsstukken zijn, loopt de aangifteplichtige het risico dat het project niet voldoet aan de opgelegde EPB-eisen, of dat de EPB-aangifte niet tijdig ingediend kan worden.

Oorzaken

Door omstandigheden is het soms onmogelijk om de juiste stavingsstukken te verzamelen (bijvoorbeeld: bij een faillissement van een aannemer, als de woning nog niet af is, maar wel in gebruik is genomen). Als in dat geval tijdens de werken geen stavingsstukken zijn verzameld zoals foto’s, is het niet mogelijk om bepaalde maatregelen achteraf aan te tonen.

De rekenmethodes voorzien voor een heel aantal technieken en eigenschappen een waarde bij ontstentenis. Dit is een veilige waarde waarmee men altijd mag rekenen. U zal hier echter niet altijd een goede energieprestatie mee bereiken of er zelfs niet meer aan de eisen voldoen.

Er zijn ook zaken waarvoor de methode geen waarde bij ontstentenis kan voorzien (bijvoorbeeld: de dikte en het type van een isolatiemateriaal). In dat geval moet u uitgaan van de slechtste situatie: er is geen isolatie aanwezig.

Mogelijke gevolgen

Het tijdig laten indienen van de EPB-aangifte is een wettelijke taak van de . De is in principe enkel verantwoordelijk voor het correct rapporteren van de reëel uitgevoerde toestand, op basis van het stavingsdossier.

Sommige verslaggevers bepalen in hun contract dat ze geen EPB-aangifte kunnen indienen zonder een volledig stavingsdossier. In dat geval loopt de aangifteplichtige het risico op: