Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-productgegevensdatabank Werken als verslaggever

EPB-productgegevensdatabank

In de EPB-productgegevensdatabank vindt u productgegevens van materialen en installaties.

Voor de drie gewesten

De informatie in de EPB-productgegevensdatabank(opent in nieuw venster) is gemeenschappelijk voor de drie gewesten. Buildwise (opent in nieuw venster)is operator.

De erkenning van EPB-productgegevens is een dienst van de drie gewesten, om officieel erkende gegevens ter beschikking te stellen voor EPB-berekeningen. Deze gegevens zullen door de gewesten nooit in twijfel worden getrokken bij de controle van EPB-aangiften. Het gebruik van erkende productgegevens uit de databank vermijdt dat de persoon die de EPB-berekeningen uitvoert voor ieder individueel productgegeven rechtstreeks van de fabrikant of leverancier een garantie moet bekomen.

Deze erkenning houdt niet in dat de gewesten een kwaliteitsoordeel uitspreken over het product. Enkel de kenmerken die beschouwd worden in de energieprestatieregelgeving komen aan bod.

Invoer in de software

In de EPB-software 3G kunt u de gegevens over de producten - diegene die opgenomen zijn in de productgegevensdatabank op het ogenblik van de release van de softwareversie - raadplegen via een klik op het icoon in de EPB-software.

Let op

De software heeft geen rechtstreekse verbinding met de productgegevensdatabank. Bij iedere nieuwe softwareversie is er wel een update van de productgegevens. Als u een product niet terugvindt in de EPB-software, raadpleegt u best rechtstreeks de EPB-productgegevensdatabank(opent in nieuw venster).