Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPBD-gegevens Werking EPB-Software 3G

EPBD-gegevens

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2012

Geldigheidstermijn EPBD-producten

De erkenningen binnen de EPBD-databank beschikken over een geldigheidsperiode. De producten uit de EPBD-databank mogen gebruikt worden bij de ingave van een project in de EPB-software, als de geldigheidsperiode van het product overlapt met de volgende periode: 3 weken voor de datum van de vergunningsaanvraag tot de indiendatum van de EPB-aangifte.

Op het schema hieronder mogen de producten met erkenningsperiode in het groen gebruikt worden in de EPB-berekeningen van het project. De producten met een erkenningsperiode in het rood mogen niet gebruikt worden in het project.

Wanneer u in de software een product gebruikt dat niet geldig is voor het project krijgt u daarvan een melding op het dashboard. U dient voor het project producten te kiezen die over een vergunning beschikken die geldig is voor het project.

Bij het selecteren van een materiaal uit de EPBD-databank staan de materialen die voor het project niet geldig zijn in het rood aangeduid.