Waarom controles en boetes?

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Het is maatschappelijk ontoelaatbaar om nieuwe (ver)bouwprojecten toe te laten die niet aan de energieprestatieregelgeving voldoen.

De opgelegde EPB-eisen blijken in de praktijk goed haalbaar en de nodige investeringen zijn op korte termijn terugverdiend.

Controles

In opdracht van de Vlaams Regering, houdt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) toezicht op het naleven van de procedure en het voldoen aan de EPB-eisen:

  • Wordt de procedure gevolgd?
    • Is er een startverklaring ingediend (met andere woorden: is er een aangesteld en een voorafberekening gemaakt)?
    • Is de EPB-aangifte tijdig ingediend ?
  • Worden de EPB-eisen gerespecteerd?
  • Heeft de EPB-verslaggever waarheidsgetrouw gerapporteerd?

Het VEKA voert controles uit op basis van:

  • steekproeven
  • thematische of gerichte selectie
  • klachten

Boetes

Wie een overtreding begaat, riskeert een boete:

Meer over controles en boetes