Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kwaliteitscontrole EPB - Controles en boetes

Kwaliteitscontrole

Geldig voor alle bouwaanvragen

In de EPB-aangifte rapporteert de verslaggever of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen. De verslaggever is verantwoordelijk voor het correct rapporteren van de genomen maatregelen die de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw bepalen.

Vaststelling

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) controleert of de ingediende EPB-aangifte overeenstemt met de eigenschappen van het gebouw, de gebruikte materialen en de geplaatste installaties. Dat kan onder andere door:

  • een vaststelling ter plaatse, tijdens de werf of na ingebruikname
  • een vaststelling op basis van het stavingsdossier van de verslaggever
  • een vaststelling op basis van gegevens uit andere databanken (bijvoorbeeld: , PV-panelen, luchtdichtheid, … )
  • een vaststelling op basis van de invoergegevens in de EPB-aangifte.
  • combinaties van bovenstaande

Kennisgeving of hoorzitting

  • Als er geen vaststellingen gedaan werden, of als de berekende boete kleiner is dan 250 euro, dan stuurt het VEKA de een kennisgeving. Bijvoorbeeld: als de resultaten beter zijn dan gerapporteerd of bij heel kleine afwijkingen0
  • Als de berekende boete groter of gelijk is aan 250 euro stuurt het VEKA de verslaggever een brief tot schriftelijke hoorzitting met daarin de intentie tot het opleggen van de boete en het detail van de vaststellingen. Daarbij krijgt u, voor het nemen van de beslissing, nog de kans om uw argumenten voor te leggen.

Te ondernemen actie na kennisgeving of boete

In de kennisgeving of de beslissingsbrief na schriftelijke hoorzitting wordt steeds aangegeven of u al dan niet een moet indienen en binnen welke termijn (60 dagen). Het niet-indienen van die hernieuwingsaangifte kan bijkomend aanleiding geven tot een boete. U moet de formulieren van de hernieuwingsaangifte ook opnieuw ter ondertekening bezorgen aan de (n), zodat zij beschikken over de correcte versie.