Gedaan met laden. U bevindt zich op: Boetes EPB - Controles en boetes

Boetes

Geldig voor alle bouwaanvragen

Wie een overtreding begaat, riskeert een boete. Die boetes zijn eenmalig. Het gaat dus niet om een jaarlijkse heffing. Het is wel mogelijk dat u voor verschillende procedures een boete krijgt opgelegd of dat de boete in meerdere tussentijdse boetes wordt opgelegd. 

 

Een EPB-boete is in principe eenmalig

De boetes voor het niet naleven van de energieprestatieregelgeving (EPB) zijn eenmalig.

Meerdere boetes zijn mogelijk in de volgende gevallen.

  • Een dwangsomboete kan in meerdere tussentijdse boetes worden opgelegd.
  • U kunt een boete opgelegd krijgen voor verschillende procedures.

Afhankelijk van de overtreding moet u soms nog een actie ondernemen. Raadpleeg daarvoor de detailpagina per overtreding.

Vóór het VEKA overgaat tot het opleggen van een boete, wordt de betrokkene hiervan op de hoogte gebracht via een schriftelijke hoorzitting.

Boete per overtreding: overzicht

Overtreding

Boete voor

Bedrag

Wetgeving (Energiedecreet)

Indientermijn startverklaring niet gerespecteerd

250 euro

artikel 13.4.5, §3(opent in nieuw venster)

Indientermijn EPB-aangifte niet gerespecteerd

aangifteplichtige

1000 euro + 1 euro per m³ nieuw bouwvolume en maximaal 10.000 euro

artikel 13.4.5, §5(opent in nieuw venster)

Nieuwe indientermijn EPB-aangifte na opleggen boete niet gerespecteerd

aangifteplichtige

10 euro per dag, tot EPB-aangifte wordt ingediend

artikel 13.4.5, §5(opent in nieuw venster)

Niet voldaan aan één of meer EPB-eisen

aangifteplichtige

afhankelijk van de overtreding en maximaal 10 of 25 euro per m³

artikel 13.4.6(opent in nieuw venster)

EPB-aangifte stemt niet overeen met de werkelijkheid

afhankelijk van de overtreding en maximaal 10 euro per m³

artikel 13.4.7, §1(opent in nieuw venster)

Indientermijn hernieuwingsaangifte niet gerespecteerd

verslaggever

500 euro

artikel 13.4.7, §5(opent in nieuw venster)

Nieuwe indientermijn hernieuwingsaangifte na opleggen boete niet gerespecteerd

aangifteplichtige

10 euro per dag, tot hernieuwingsaangifte wordt ingediend

artikel 13.4.7, §5(opent in nieuw venster)

Energiefonds

De opbrengst van de administratieve boetes van de energieprestatieregelgeving komt in het Energiefonds terecht. Dit fonds wordt gebruikt om extra stimulerende initiatieven te nemen om het energieverbruik in gebouwen te beperken.