Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schriftelijke hoorzitting EPB - Controles en boetes

Schriftelijke hoorzitting

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het VEKA organiseert schriftelijke hoorzittingen, zodat de betrokkene de kans krijgt om tegenargumenten te formuleren voordat een boete wordt opgelegd. U ontvangt een hoorzittingsbrief via een aangetekende zending. De procedure is voor alle types overtredingen analoog.

U heeft geen tegenargumenten

Als u geen tegenargumenten indient, ontvangt u een tijdje later de brief met de betekening van de boete via een aangetekende zending. Op dat moment moet u de boete betalen, of kan u een administratief beroep indienen. U hoeft dus niets te melden aan het VEKA als u akkoord bent met de boete.

U heeft wel tegenargumenten

Als u tegenargumenten indient, worden die behandeld door het VEKA. Dat kan een aantal maanden in beslag nemen. Indien nodig vraagt het VEKA nog bijkomende informatie op bij de indiener van de tegenargumenten.

De mogelijke beslissingen zijn:

  • het boetebedrag blijft behouden
  • het boetebedrag wordt aangepast
  • het boetebedrag wordt kwijtgescholden
  • in sommige gevallen wordt een toegestaan

U ontvangt een brief met de beslissing via een aangetekende zending. Als de boete behouden bleef of is aangepast, moet u op dat moment de boete betalen, of kan u een administratief beroep indienen.

Hoe tegenargumenten bezorgen?

U kunt uw tegenargumenten schriftelijk (per mail, fax, gewone of aangetekende brief) bezorgen. U bezorgt uw tegenargumentatie aan het VEKA, ter attentie van uw contactpersoon. U vindt zijn of haar gegevens links bovenaan op de hoorzittingsbrief. U heeft daarvoor de tijd tot de in de brief vermelde deadline. Uw contactpersoon voegt alle informatie die u tijdig schriftelijk bezorgt, aan het dossier toe.

Mondelinge tegenargumenten (bijvoorbeeld: via de telefoon) worden niet in het dossier opgenomen en kunnen bij de behandeling niet in rekening gebracht worden. Een mondelinge hoorzitting kan uitzonderlijk toegestaan worden op gemotiveerd verzoek als het omwille van omstandigheden (bijvoorbeeld: schriftelijk uitdrukkingsvermogen van de , complexiteit van het dossier, … ) niet mogelijk is een degelijke schriftelijke argumentatie op te stellen.

Wie mag tegenargumenten bezorgen?

Alle tegenargumentatie die het VEKA schriftelijk ontvangt voor uw dossier, wordt in het dossier opgenomen ongeacht wie die tegenargumentatie bezorgt.

De uiteindelijke beslissing in het dossier wordt per aangetekende brief enkel opgestuurd naar de betrokkene, ook als iemand anders tegenargumentatie heeft ingediend.

Indien nodig kan de dossierbehandelaar extra informatie opvragen die noodzakelijk is om uw dossier correct te kunnen beoordelen. Als iemand anders tegenargumentatie indient, wordt enkel die persoon gecontacteerd voor bijkomende informatie.

U heeft nog vragen?

Raadpleeg eerst aandachtig deze en aanverwante pagina’s. Als u het antwoord op uw vraag niet terugvindt, helpt uw contactpersoon u graag verder. U vindt zijn of haar gegevens bovenaan op de hoorzittingsbrief. Houd steeds het kenmerk van de brief bij de hand als referentie.