Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanwezigheid hernieuwingsaangifte EPB - Controles en boetes

Aanwezigheid hernieuwingsaangifte

Geldig voor alle bouwaanvragen

Na een kwaliteitscontrole moet in bepaalde gevallen een hernieuwingsaangifte worden ingediend.

Vaststelling

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) stelt vast dat de na de deadline uit de kennisgevings- of beslissingsbrief ontbreekt. Dat kan eenvoudig in de .

Aanmaning

Het VEKA verstuurt een aanmaning naar de en geeft daarbij een nieuwe termijn (meestal 4 weken) waarin de hernieuwingsaangifte moet worden ingediend.

Te ondernemen actie na aanmaning

U dient de hernieuwingsaangifte best binnen de vastgestelde termijn in. U bezorgt de nieuwe EPB-aangifte ook aan de ter ondertekening.

Termijn verstrijkt zonder ingediende hernieuwingsaangifte

Als het VEKA bij het verstrijken van de termijn vaststelt dat er geen hernieuwingsaangifte in de energieprestatiedatabank aanwezig is, zal het VEKA de verslaggever een schriftelijke hoorzitting versturen met daarin de intentie tot het opleggen van de boete. Daarbij krijgt de verslaggever, voor het nemen van de beslissing, nog de kans om argumenten voor te leggen.

Te ondernemen actie na boete

Het betalen van de boete stelt de verslaggever niet vrij van de verplichting om een hernieuwingsaangifte in te dienen. Zonder hernieuwingsaangifte beschikt de aangifteplichtige namelijk niet over een correcte EPB-aangifte.

In bepaalde gevallen is de hernieuwingsaangifte ook nodig om een correcte boete op te kunnen leggen aan de aangifteplichtige. In de boetebrief wordt daarom een nieuwe deadline opgelegd van 60 dagen. Na die deadline begint er een dwangsom voor het niet-indienen van de hernieuwingsaangifte te lopen.