Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPB-aangifte Taken en verantwoordelijkheden

EPB-aangifte

Geldig voor alle bouwaanvragen

De EPB-aangifte is een definitief rapport dat beschrijft hoe het bouwproject in werkelijkheid is uitgevoerd op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat.

De EPB-aangifte is het resultaat van een berekening die de opmaakt met het softwarepakket van de overheid.

De laat de verslaggever enkel een EPB-aangifte indienen als er ook EPB-plicht is. Voor een aantal situaties wordt geen EPB-aangifte ingediend, zie: Uitzonderingen (op EPB-pedia)

Na het voltooien van de berekening wordt de gerapporteerde situatie in de EPB-software afgetoetst met de geldende EPB-eisen. De EPB-aangifte meldt de resultaten en geeft aan of er voldaan is aan de EPB-eisen of niet, en hoe groot de eventuele afwijking bedraagt.

De EPB-aangifte beschrijft enkel de nieuwe of vernieuwde delen. De bestaande, niet verbouwde delen van het gebouw, worden niet opgenomen in de EPB-aangifte.

Meer over de EPB-aangifte