Wat is het EPC Bouw?

Het EPC-bouw (voorbeeld van een EPC Bouw van een residentiële eenheid(PDF bestand opent in nieuw venster)) toont:

 • het berekende E-peil. Het E-peil geeft de globale berekende energieprestatie van het gebouw weer,
 • of het project aan de verschillende EPB-eisen voldoet of niet (op de achterzijde van het EPC)
 • een energielabel
  • voor woongebouwen waarvoor de vanaf 1 januari 2020 een EPB-aangifte indient. Het energielabel van een nieuwbouwwoning kan hierdoor vergeleken worden met het label van een bestaande woning. Scoort de wooneenheid E60 of lager, dan spreken we van label A. E60 komt in de meeste gevallen immers overeen met een primair verbruik van 100 kWh/m² per jaar, en dus met label A bij bestaande gebouwen.
  • voor niet-residentiële gebouweenheden is voorlopig nog geen energielabel opgenomen (voorbeeld van een EPC Bouw van een niet-residentiële eenheid(PDF bestand opent in nieuw venster)).

In de EPB-software staat het energielabel (ook ‘energieklasse’ genoemd) op het tabblad ‘Resultaten’ rechts in het kleine resultatenblad.

Zorg er steeds voor dat het adres, en niet enkel het gebouw-ID-nummer, vermeld staat op het EPC-bouw. Zoniet, is het EPC-bouw niet geldig bij een latere verkoop of verhuur, of kan de bouwheer korting op onroerende voorheffing of premies mislopen. Lees daarvoor na hoe de verslaggever de aangifte correct koppelt in het Gebouwenregister.

Waarvoor dient het EPC-bouw?

 • In eerste instantie toont het EPC-bouw, samen met de andere formulieren van de EPB-aangifte, of het gebouw na de uitvoering van de vergunde werkzaamheden, voldoet aan de EPB-eisen of niet.
 • De eigenaar kan het EPC-bouw (mits het nog geldig is) gebruiken om voor te leggen aan een potentiële koper of huurder.

  Verwar het ‘EPC-bouw’ niet met ‘het EPC voor een residentiële eenheid’ of het ‘EPC voor een niet-residentiële eenheid’.

  EPC-bouwEPC-residentieel of
  EPC-niet residentieel
  Voor welke gebouwenVereist bij bouwprojecten waarvoor een E-peileis geldtVereist bij bouwprojecten die verkocht, overgedragen of verhuurd worden
  Functie
  • Toont of het gebouw voldoet aan de EPB-eisen of niet
  • Bij verkoop of verhuur moet de eigenaar een EPC voorleggen. Hij/zij kan daarvoor het EPC-bouw gebruiken.
  • Bewijsstuk:
   • voor het verkrijgen van korting op onroerende voorheffing bij ingrijpende energetische renovaties of herbouw,
   • om voor een woongebouw aan te tonen dat de huurprijs mag geïndexeerd worden,
   • om aan te tonen dat aan de renovatieverplichting is voldaan,
   • om de EPC-labelpremie of de rentesubsidie aan te vragen,...
  • Moet de eigenaar voorleggen aan een potentiële nieuwe eigenaar of huurder.
  • Bewijsstuk:
   • om voor een woongebouw aan te tonen dat de huurprijs mag geïndexeerd worden,
   • om aan te tonen dat aan de renovatieverplichting is voldaan,
   • om de EPC-labelpremie of de rentesubsidie aan te vragen,…
  • Kan de eigenaar niet gebruiken om aan te tonen dat het gebouw voldoet aan de EPB-eisen.
  Opgemaakt doorEnergiedeskundige

  Als de woning of het appartement, voor verkoop of verhuur, nieuw wordt gebouwd, moet het EPC Bouw ten laatste 12 maanden na de ingebruikname of 12 maanden na het beëindigen van de werken (de voorlopige oplevering) beschikbaar zijn en worden overhandigd aan de koper of huurder.

  Het EPC Bouw is pas beschikbaar bij het indienen van de EPB-aangifte (binnen de 12 maanden na ingebruikname of beëindigen van de werken). Het is dus mogelijk dat het EPC Bouw nog niet beschikbaar is bij de verkoop of verhuur van de eenheid. In tussentijd moet er geen nieuw EPC opgemaakt worden. Van zodra de EPB-aangifte is ingediend, moet (een kopie van) het EPC Bouw aan de nieuwe eigenaar of huurder overgemaakt worden.

  Wat is de geldigheidsduur van het EPC-bouw?

  Het EPC-bouw is 10 jaar geldig vanaf de datum van het einde van de werken of vanaf de datum van ingebruikname. Als beide data gekend zijn, geldt de vroegste van beide.

  Vanaf 1 januari 2023 wordt de geldigheidsduur van het EPC-bouw voor niet-residentiële gebouweenheden beperkt tot 5 jaar.
  Dat stemt overeen met de geldigheidsduur van een EPC-NR (energieprestatiecertificaat voor bestaande niet-residentiële gebouwen).

  Regelgeving