Overzicht van de verantwoordelijkheden in het bouwproces

Doorloop het bouwproces en bekijk wat elke partij per bouwfase kunt of moet doen voor EPB:

Verantwoordelijkheden m.b.t. EPB per fase in het bouwproces

Bouwfase

Af te leveren documenten voor EPB

Verplicht voor EPB?

Wie?

Voorbereiding

Contracten

Aanrader

Van ontwerp tot vergunningsaanvraag

Vergunningsaanvraag of melding
(+ een haalbaarheidsstudie voor gebouwen groter dan 1000 m²)

Verplicht

namens de aangifteplichtige

Aanbesteding

Checklist voor stavingsstukken

Aanrader

Aangifteplichtige

Start van de werken

Startverklaring met ventilatievoorontwerp

Verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Uitvoering

Voorlopige EPB-aangifte

Aanrader

EPB-verslaggever

Ingebruikname of einde van de werken

EPB-aangifte met het ventilatieprestatieverslag

Verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Bij elke bouwfase is het belangrijk dat de aangifteplichtige stavingsstukken verzamelt. Onvoldoende stavingsstukken geven het risico op boetes voor het niet voldoen aan de EPB-eisen.

Doorloop het volledige bouwproces

Klik op een titel voor meer informatie.