Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bouwproces Taken en verantwoordelijkheden

Bouwproces

Geldig voor alle bouwaanvragen

Een bouwproces heeft enkele belangrijke fasen. Bij elke fase moet de  tijdig specifieke documenten (laten) afleveren, met de hulp van de professionelen.

Overzicht van de verantwoordelijkheden in het bouwproces

Doorloop het bouwproces en bekijk wat elke partij per bouwfase kunt of moet doen voor EPB:

Verantwoordelijkheden m.b.t. EPB per fase in het bouwproces

Bouwfase

Af te leveren documenten voor EPB

Verplicht voor EPB?

Wie?

Voorbereiding

Contracten

Aanrader

Van ontwerp tot vergunningsaanvraag

Vergunningsaanvraag of melding
(+ een haalbaarheidsstudie voor gebouwen groter dan 1000 m²)

Verplicht

namens de aangifteplichtige

Aanbesteding

Checklist voor stavingsstukken

Aanrader

Aangifteplichtige

Start van de werken

Startverklaring met ventilatievoorontwerp

Verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Uitvoering

Voorlopige EPB-aangifte

Aanrader

EPB-verslaggever

Ingebruikname of einde van de werken

EPB-aangifte met het ventilatieprestatieverslag

Verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Bij elke bouwfase is het belangrijk dat de aangifteplichtige stavingsstukken verzamelt. Onvoldoende stavingsstukken geven het risico op boetes voor het niet voldoen aan de EPB-eisen.

Doorloop het volledige bouwproces

Klik op een titel voor meer informatie.