Overzicht van de verantwoordelijkheden in het bouwproces

Doorloop het bouwproces en bekijk wat elke partij per bouwfase kunt of moet doen voor EPB:

Bouwfase

Af te leveren documenten voor EPB

Verplicht voor EPB?

Wie?

Voorbereiding

contracten

aanrader

Van ontwerp tot vergunningsaanvraag

vergunningsaanvraag of melding
(+ een haalbaarheidsstudie voor gebouwen groter dan 1000 m²)

verplicht

namens de aangifteplichtige

Aanbesteding

checklist voor stavingsstukken

aanrader

aangifteplichtige

Start van de werken

startverklaring met ventilatievoorontwerp

verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Uitvoering

voorlopige EPB-aangifte

aanrader

EPB-verslaggever

Ingebruikname of einde van de werken

EPB-aangifte met het ventilatieprestatieverslag

verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Bij elke bouwfase is het belangrijk dat de aangifteplichtige stavingsstukken verzamelt. Onvoldoende stavingsstukken geven het risico op boetes voor het niet voldoen aan de EPB-eisen.

Doorloop het volledige bouwproces

Klik op een titel voor meer informatie!