Gedaan met laden. U bevindt zich op: Van ontwerp tot vergunningsaanvraag Bouwproces

Van ontwerp tot vergunningsaanvraag

Geldig voor alle bouwaanvragen

Hou van bij het ontwerp rekening met de energieprestatieregelgeving: de opgelegde EPB-eisen voor isolatie, energieprestatie en ventilatie.

Laat u tijdig bijstaan door bouwprofessionelen

Laat u bijstaan:

 • bekijk met uw architect welke combinatie van maatregelen en materialen u best kiest. De architect integreert die in de documenten van het bouwaanvraagdossier (zoals de plannen) en in de lastenboeken. Uw architect kan ook optreden als de , indien hij daarvoor erkend is.
 • Stel voor de start van de werken een EPB-verslaggever aan. Met de EPB-software kan hij of zij berekenen of het ontwerp aan EPB voldoet. Nadat de werkzaamheden zijn gestart, is het vaak moeilijker het ontwerp bij te sturen zodat aan de eisen voldaan wordt. Als de berekening aantoont dat het ontworpen gebouw niet zal voldoen aan de EPB-eisen, signaleert de verslaggever dat aan de en aan de architect. De verslaggever geeft hen 1 schriftelijk niet-bindend advies over hoe ze kunnen voldoen aan de EPB-eisen.
 • Schakel een ventilatieverslaggever in. Hij of zij maakt, in overleg met u en het bouwteam, een ventilatievoorontwerp op, conform het verplichte kwaliteitskader. Het is verplicht en geeft u meer garantie op een kwalitatieve ventilatie-installatie. Bovendien vermijdt het dat u de eisen niet haalt.

Af te leveren documenten

 • de vergunningsaanvraag of het meldingsformulier: hier wordt aangevinkt of de EPB-eisen van toepassing zijn.
 • de haalbaarheidsstudie (enkel van toepassing voor gebouwen groter dan 1000 m²): uiterlijk 1 maand na de vergunningsaanvraag wordt een webformulier ingediend.

Stavingsstukken

 • Voor een realistische voorafberekening moet de EPB-verslaggever weten hoever uw ambitie reikt voor de gebouwschil, installaties, ventilatie en systemen voor hernieuwbare energie.

  • Gebouwschil: hoe goed gaat u muren, daken, vloeren en vensters isoleren? Hoe luchtdicht wordt het gebouw?
  • Installaties: welk verwarmingssysteem (opwekking en afgifte) kiest u? Wat voor het sanitair warm water?
  • Ventilatie: welk systeem kiest u?
  • Hernieuwbare energie: welke systemen overweegt u (, zonnepanelen, warmtepomp, biomassa … )?
 • Kijk de voorafberekening na vóór de startverklaring: voldoet het ontwerp aan uw wensen en mogelijkheden?
  • Voldoen de voorlopige resultaten aan wat u in gedachte had?
  • Gebruikt uw verslaggever een verbeterde luchtdichtheidswaarde van uw gebouw? Of rekent hij met de standaardwaarde?
  • Welk ventilatiesysteem voerde hij of zij in? Wat is het rendement ervan? Wordt er voldaan aan de ventilatie-eisen?
  • Welk verwamingssysteem met welk rendement werd ingevoerd?
  • Welke systemen voor hernieuwbare energie gaf de verslaggever voorlopig in?
  • Is er een risico voor ?
  • Vraag uw verslaggever hoe gedetailleerd de berekeningen zijn voor , metingen van ventilatiedebieten, zonnewering. Mogelijk kunnen de resultaten nog worden bijgestuurd.
  • Vraag welke specifieke gegevens gestaafd moeten worden en welke bewijsstukken nodig zijn.
 • Bespreek met de architect en de verslaggever de gekozen maatregelen en metingen. Spreek duidelijk af wie welke stavingstukken verzamelt.
 • Neem foto’s van de bestaande toestand bij een renovatie voor de werken van start gaan.

Ga verder

Klik hieronder om naar de volgende fase van het bouwproces te gaan.