Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanbesteding Bouwproces

Aanbesteding

Geldig voor alle bouwaanvragen

Tijdens de aanbesteding speelt u als  een cruciale rol. Betrek hierbij, indien nodig, uw architect en/of verslaggever als dit is opgenomen in het contract.

Stavingsstukken

 • Stel een checklist op of gebruik de checklist die u van de of architect kreeg. Of bekijk de voorbeeldfiches(opent in nieuw venster) die OVED (Overlegplatform voor Energiedeskundigen) ontwikkelde.
 • Maak aan alle aannemers/uitvoerders kenbaar wat u wenst te bereiken.
  • Bezorg hen de relevante gegevens uit de voorafberekening en eventueel het rapport van de verslaggever.
  • Neem de nodige maatregelen op in de offerteaanvraag.
  • Voldoen de voorgestelde maatregelen aan de voorlopige waarden in de voorafberekening?
  • Hou bij de vergelijking van verschillende offertes ook rekening met de invloed op de energieprestatie van uw project. Controleer dit samen met uw verslaggever als dit deel uitmaakt van de overeenkomst.
 • Spreek af welke bewijsstukken de aannemers moeten bezorgen bij de voorlopige oplevering.
  • Welke specifieke stavingsstukken zijn nodig voor deze aanneming?
  • Maak er een schriftelijke melding van bij de offerteaanvraag en controleer of de nodige stukken inbegrepen zijn in de prijs of er een aparte meerprijs is (bijvoorbeeld luchtdichtheidstest, meetrapport ventilatie, warmteverliesberekening … )
  • Probeer dit schriftelijk vast te leggen of in het aannemingscontract op te nemen, dan staat u achteraf sterk in uw schoenen.
 • Een luchtdichtheidstest is enkel geldig als u die laat uitvoeren door een erkend expert of luchtdichtheidsmeter. Check dit voordat u een contract met de luchtdichtheidsmeter ondertekent. Bepaal ook of er een tussentijdse meting nodig of gewenst is.

Ga verder

Klik hieronder om naar de volgende fase van het bouwproces te gaan.