Gedaan met laden. U bevindt zich op: Start van de werken Bouwproces

Start van de werken

Geldig voor alle bouwaanvragen

Ten laatste voor de start van de werken moeten alle professionelen voorbereid zijn. Er moeten twee documenten afgeleverd worden op dit moment: de startverklaring met voorafberekening en het ventilatievoorontwerp. 

Ten laatste nu een EPB-verslaggever en ventilatieverslaggever aanstellen

Ten laatste voor de start van de werkzaamheden, en bij voorkeur tijdens de voorbereiding, stelt u een en een ventilatieverslaggever aan.

De EPB-verslaggever kan de ontwerpende architect of een andere architect of ingenieur zijn.

Alle wijzigingen die u nu nog doorvoert aan het ontwerp kunnen het eindresultaat beïnvloeden. Overleg voldoende met uw architect en verslaggever en voorkom onaangename verrassingen!

Af te leveren documenten

Voor de start van de werken laat u een startverklaring opmaken door uw verslaggever. De verslaggever dient die, in uw naam, elektronisch in bij de . De verslaggever ontvangt daarbij automatisch een afdruk van de startverklaring.

De , de architect en de verslaggever ondertekenen dit document en de verslaggever houdt de ondertekende startverklaring bij.

De volgende twee documenten maken deel uit van de startverklaring:

  • de voorafberekening: de EPB-verslaggever berekent de impact van verschillende energiezuinige maatregelen op het E-peil van uw gebouw;
  • het ventilatievoorontwerp: vraag uw ventilatieverslaggever om het te bezorgen aan de EPB-verslaggever.

Stavingsstukken

Breng de verslaggever op de hoogte zodat de startverklaring tijdig kan ingediend worden. Vanaf nu moet u het stavingsdossier beginnen bijhouden. Neem uw checklist bij de hand.

Ga verder

Klik hieronder om naar de volgende fase van het bouwproces te gaan.