Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uitvoering Bouwproces

Uitvoering

Geldig voor alle bouwaanvragen

Tijdens de uitvoering is het belangrijk dat de aangifteplichtige voldoende stavingsstukken verzamelt. De architect, verslaggever, en ventilatieverslaggever volgen de uitvoering van de werken goed op en rapporteren als het project het risico loopt om niet te voldoen aan de EPB-eisen.

Verantwoordelijkheden

 • De houdt tijdens de uitvoering van de werken nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden.
 • Als kunt u in deze fase nog bepaalde materiaal- of installatiekeuzes wijzigen, in overleg met de architect en de verslaggever.
 • Wanneer de architect merkt dat uw bouwproject risico loopt (door een slechte keuze van materiaal of installatie) om niet te voldoen aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.

Af te leveren documenten

 • Nuttig, maar niet verplicht: de voorlopige EPB-aangifte.
  Met een voorlopige aangifte kan de verslaggever aftoetsen of de uitvoering (zoals gepland en met eventuele wijzigingen) voldoet aan de regelgeving. U kunt ook nagaan of er administratieve gegevens foutief zijn. Enkel de startverklaring en de definitieve EPB-aangifte zijn verplicht.
 • Ventilatieprestatieverslag als onderdeel van de EPB-aangifte.
  Na de afwerking van het geplaatste ventilatiesysteem maakt de ventilatieverslaggever een ventilatieprestatieverslag op, volgens het verplichte kwaliteitskader. Dat verslag toont alle behaalde prestaties van het ventilatiesysteem (over roosters, mechanische debieten, warmteterugwinning … ). U geeft dit verslag door aan de verslaggever. Hij of zij rapporteert de gegevens uit het ventilatieprestatieverslag in de voorlopige en in de definitieve EPB-aangifte.

Stavingsstukken

 • Neem foto’s tijdens de werken. Als bouwheer komt u vaak op de werf. Veel belangrijke dingen (bijvoorbeeld: isolatie, vooral vloerisolatie) zijn maar kort zichtbaar en kunnen later niet meer gefotografeerd worden. Beter een foto teveel, dan een foto te weinig!
 • Vraag voor de voorlopige oplevering, de afgesproken gegevens op bij de aannemers. Dit gebeurt één keer op het einde of bij iedere aannemer apart. Eens de werken afgerond zijn, is het vaak moeilijker om die stukken nog te bemachtigen. Die stukken zijn nodig voor de EPB-aangifte en voor uw eventuele premiedossier.
 • Heeft u bij de voorlopige oplevering de nodige bewijsstukken ontvangen van de verschillende uitvoerders?
  • Alle plannen, doorsnedes, details van je woning = dossier zoals de werken zijn uitgevoerd.
  • Technische fiches en onderhoudsboekjes (voor het postinterventiedossier).
  • Specifieke stavingsstukken voor de EPB-aangifte (zie ook checklist van uw architect of de voorbeeldfiches van OVED(opent in nieuw venster)):
   • Stel het dossier samen voor isolatie en luchtdichtheid (zie verder)
   • Stel het dossier samen voor installaties en systemen (zie verder)
 • Breng uw dossier voor premieaanvraag en het postinterventiedossier tijdig in orde. Daarvoor zijn andere documenten nodig dan voor de EPB-aangifte.

Stel het dossier samen voor isolatie en luchtdichtheid

 • Verzamel stavingsstukken van het type en de dikte van de vloer-, wand- en dakopbouw (met de nadruk op de aanwezige isolatie).
 • Verzamel stavingstukken van het buitenschrijnwerk (vensters, buitendeuren, poorten, koepels en dakvlakvensters), de geplaatste beglazing en eventuele ventilatieroosters en zonnewering.
 • Zijn de bouwknopen uitgevoerd volgens de details van de architect?
 • Laat de luchtdichtheidstest uitvoeren (optioneel, maar aan te raden voor een laag S-peil!) en bezorg het eindrapport van de luchtdichtheidstest aan uw verslaggever

Laat, indien afgesproken, een tussentijdse luchtdichtheidstest uitvoeren, zodat eventuele luchtlekken nog bijgewerkt kunnen worden.

Stel het dossier samen voor installaties en systemen

Voor verwarmings-, koelings en/of sanitair warm watersystemen, zoals uitgevoerd:

 • Technische gegevens (type), handleiding en onderhoudsvoorschriften van elk relevant onderdeel (bijvoorbeeld ketel/warmtepomp, Ecolabel sanitair warm water, circulatiepomp, aanwezigheid opslagvat, aanwezigheid circulatieleiding, … )
 • Een basisschema van je systeem
 • Uitleg en werking van de thermostaat en andere regelsystemen
 • Laat een warmteverliesberekening maken per ruimte en een dimensioneringberekening van het afgiftesysteem (de grootte van je radiatoren, convectoren of vloerverwarming).
 • Verzamel plannen met het reële verloop van leidingen voor sanitair warm water. Je kan dit afspreken met je installateur of zelf plannen of schema’s opstellen (bijvoorbeeld aan de hand van foto’s tijdens de werken). Dit kan achteraf ook handig zijn!

Stel het dossier samen voor het ventilatiesysteem

Voor het ventilatiesysteem, zoals uitgevoerd:

 • Technische gegevens (type en afregeling) van de ventilator(en) en alle relevante componenten van de ventilatie-installatie (rendement warmteterugwinapparaatapparaat bij systeem D)
 • Bewijsstukken van de luchtdebieten voor elke ruimte (toevoer, doorvoer en afvoer)
 • Een basisschema van het systeem: verloop van de luchtkanalen, positie van de groep …

Vraag een meetrapport van de inregeling van je mechanisch ventilatiesysteem (D, C of B).

Stel het dossier samen voor systemen van hernieuwbare energie

Stel het dossier samen voor de systemen voor hernieuwbare energie (zoals uitgevoerd):

 • Technische gegevens (type en afregeling) van de zonnepanelen, zonneboiler en alle relevante componenten installatie (bijvoorbeeld afmetingen panelen, inhoud zonneboilervat, … )
 • Een basisschema van het systeem
 • Uitleg en werking van de regelsystemen

Stel het dossier samen voor andere specifieke systemen

Vraag uw verslaggever of er nog andere specifieke systemen geplaatst zijn, die invloed hebben op de energieprestatie en waarvoor de verslaggever bijkomende staving nodig heeft.

Voorbeelden:

 • (bijvoorbeeld via een )
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Externe warmtelevering (bijvoorbeeld via een warmtenet)
 • Bevochtiging (bij EPN)
 • Verlichting (bij EPN)

Ga verder

Klik hieronder om naar de volgende fase van het bouwproces te gaan.