Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ventilatieverslaggever Wie doet wat?

Ventilatieverslaggever

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016

Sinds de invoer van het kwaliteitskader voor ventilatie heeft de aangifteplichtige een erkende ventilatieverslaggever nodig voor twee taken, op twee momenten.

Ventilatieverslaggever moet erkend zijn

Enkel erkende ventilatieverslaggevers mogen een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag opmaken. De aangifteplichtige kiest wie hij aanstelt. De EPB-verslaggever kan optreden als ventilatieverslaggever (als hij zich laat erkennen), maar die taak is niet verplicht.

De ventilatieverslaggever moet erkend zijn door een kwaliteitsorganisatie. Vanaf 1 mei 2018 moet de kwaliteitsorganisatie op haar beurt door het VEKA erkend zijn.

Overzicht van de kwaliteitsorganisaties die het VEKA erkende:

Naam kwaliteitsorganisatieDatum erkenning
BCCA vzw

23 februari 2022

SKH BV23 februari 2022

Een organisatie die zich als kwaliteitsorganisatie wil laten erkennen, kan een aanvraag indienen via het aanvraagformulier(Word bestand opent in nieuw venster) (Word-document).

Ventilatievoorontwerp voor de start van de werken

De ventilatieverslaggever stelt een ventilatievoorontwerp op voor de aangifteplichtige, voor de start van de werken. Dat vermeldt het gekozen ventilatiesysteem en geeft de componenten en de ruimtelijke impact ervan weer.

De ventilatieverslaggever dient het ventilatievoorontwerp in bij de databank van de kwaliteitsorganisatie voor ventilatie.

De heeft het ventilatievoorontwerp nodig, voor de opmaak van de startverklaring.

Ventilatieprestatieverslag na ingebruikname of einde werken

Na de werken vraagt de aangifteplichtige aan de ventilatieverslaggever om het ventilatieprestatieverslag op te maken en op te laden bij de databank van de kwaliteitsorganisatie. Dat verslag geeft de kenmerken en de behaalde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem weer en toont de kwaliteit ervan.

De prestaties uit het ventilatieprestatieverslag heeft de nodig, om op te nemen in de EPB-aangifte.

De echtheid van het ventilatieprestatieverslag (VPV) controleren, dat kan door de referentiecode die in het VPV vermeld staat, in te voeren via de link van het kwaliteitskader waaronder het VPV is opgemaakt:

Printbaar overzicht

Deze infofiche geeft een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen tijdens het bouwproces. Bezorg deze als professioneel aan de bouwheer/aangifteplichtige.