Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ventilatieprestatieverslag Kwaliteitskader ventilatie

Ventilatieprestatieverslag

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016

De datum van het indienen van de EPB-aangifte bepaalt of de opmaak van het ventilatieprestatieverslag verplicht is.

 • In het ventilatieprestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem vergeleken met de prestatiecriteria van de STS-ventilatie.

  Procedure

  Inhoud ventilatieprestatieverslag

  Dat prestatieverslag is een neerslag van alle prestaties van de afgewerkte ventilatie-installatie en kan berekeningen, observaties en metingen bevatten:

  • EPB-gerelateerde prestaties van de installatie: over roosters, doorstroomopeningen, gemeten mechanische debieten, balans, warmteterugwinning …
  • andere prestaties: akoestische prestaties, prestaties rond de interactie van de ventilatie-installatie met andere installaties (bv. verwarmingsinstallaties, dampkap …), luchtfiltering ...

   Als de installatie op die punten onvoldoende presteert, kan het gebruik en de volledige kwaliteit van de installatie in het gedrang te komen. Via het kwaliteitskader moet de ventilatieverslaggever ervoor zorgen dat alle prestaties van het ventilatiesysteem gerapporteerd worden in de databank van de kwaliteitsorganisatie. Via het kwaliteitskader is ook bepaald dat alle mechanische debieten worden gemeten. Na invoer van alle gegevens genereert de databank van de kwaliteitsorganisatie een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem.

  De EPB-verslaggever is verplicht de EPB-gerelateerde aspecten van het ventilatiesysteem uit het VPV te rapporteren in de EPB-aangifte.

  Taken van de EPB-verslaggever

  U voert in de EPB-software 3G een aantal gegevens in:

  • de code die het prestatieverslag krijgt in de databank van de kwaliteitsorganisatie
  • alle EPB-gerelateerde prestaties uit het prestatieverslag.

  U wijzigt daarbij geen waarden of prestaties.

  In het luik…

  voert u het volgende in uit het prestatieverslag:

  hygiënische ventilatie

  • de gegevens (merk, type …) en de behaalde prestaties van natuurlijke toevoerroosters, doorstroomopeningen en natuurlijke afvoeropeningen
  • de gemeten mechanische ventilatiedebieten uit het prestatieverslag van de ruimten met mechanische toevoer- of afvoeropeningen (en dus geen ontwerpdebieten meer).
  ventilatie-installatie
  • de behaalde (on)balans van de gemeten debieten bij warmteterugwinning
  • het rendement van de warmteterugwinning
  • de zomer by-pass
  • het ventilatorvermogen.

  Na een steekproef lijstte het VEKA een aantal kleine en grote veelgemaakte fouten op, die door EPB-verslaggevers gemaakt worden. Er werden ook enkele aandachtspunten voor ventilatieverslaggevers opgelijst.

  EPB-aangifte indienen als ventilatieprestatieverslag ontbreekt

  Als er geen ventilatieprestatieverslag is opgemaakt als u de EPB-aangifte moet indienen:

  1. Polst u best eerst in het bouwteam (samen met de architect en de aangifteplichtige) waarom er (nog) geen ventilatieprestatieverslag is opgemaakt.
  2. Raadt u best aan om dat alsnog op te maken, duidend op de verplichting. Het ontbreken van een prestatieverslag leidt tot een verhoging van het E-peil, de rapportering zonder aanwezige ventilatie en boetes.
  3. Daarna zijn er twee opties:
   • Maakt de ventilatieverslaggever toch nog een ventilatieprestatieverslag op, dan rapporteert u de code ervan en de EPB-gerelateerde aspecten van het ventilatiesysteem in de EPB-aangifte en dient u die in op de energieprestatiedatabank.
   • Maakt de ventilatieverslaggever geen ventilatieprestatieverslag meer op, dan zijn de prestaties niet volgens het kwaliteitskader bepaald, maar kunt u toch een geldige EPB-aangifte indienen op de energieprestatiedatabank. De prestaties worden in dat geval beschouwd als ‘niet gekend’. U rapporteert specifiek de volgende aspecten als volgt in de EPB-aangifte:

  In het luik…

  voert u het volgende in uit het prestatieverslag:

  hygiënische ventilatie

  • Alle hygiënische ventilatiedebieten (dus alle toevoer-, doorstroom- en afvoerdebieten) bedragen 0,000 m³/h. U rapporteert geen enkele toevoer-, doorstroom, en afvoeropening.
  ventilatie-installatie
  • De m-factor wordt gerapporteerd met de waarde bij ontstentenis van 1,5.
  • Bij een systeem D wordt de warmteterugwinning ingerekend via de (on)balans tussen de som van de geëiste toevoer- en afvoerdebieten.

  De andere EPB-gerelateerde ventilatie-aspecten worden as-built gerapporteerd. Het rendement van een warmteterugwintoestel kan bijvoorbeeld worden overgenomen uit de .

 • In het ventilatieprestatieverslag worden de kenmerken en de behaalde prestaties van het ventilatiesysteem vergeleken met de prestatiecriteria van de STS-ventilatie.

  Het is niet verplicht om na de werken een ventilatieprestatieverslag op te maken van het geplaatste ventilatiesysteem en daarover te rapporteren in de EPB-aangifte.

  In de EPB-software 3G moet u geen informatie over een ventilatieverslag ingeven.

  Advies

  Voor de kwaliteit van de installatie raadt het VEKA wel aan om het kwaliteitstraject volledig te doorlopen en naast het ventilatievoorontwerp ook een ventilatieprestatieverslag te laten opmaken. Dat geeft namelijk zicht op de geleverde prestaties en beoogde kwaliteit van het geplaatste systeem.