E-peil berekening voor EPW-eenheden

Bijlage V bij het Energiebesluit bevat de E-peil berekening voor EPW-eenheden. Door continue verdere ontwikkelingen aan de rekenmethodes, is de inhoud van deze bijlage afhankelijk van de aanvraagdatum van de stedenbouwkundige vergunning en van het moment waarop de EPB-aangifte wordt ingediend.

Geldigheidstermijn