Gedaan met laden. U bevindt zich op: EPW-methode Rekenmethode: E-peil

EPW-methode

Geldig voor alle bouwaanvragen

De EPW-methode is de rekenmethode voor de bepaling van het E-peil. Het E-peil wordt berekend per wooneenheid, ook wel EPW-eenheid genoemd.

Berekening E-peil: samengevat

Het doel van de energieprestatieregelgeving is het ‘karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik’ beperken. Dat karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik moet kleiner blijven dan een referentiewaarde:

Het linkerlid van de vergelijking wordt het E-peil of ‘peil van primair energieverbruik’ genoemd. De energieprestatieregelgeving bepaalt een maximaal E-peil.

Referentiewaarde

De referentiewaarde van het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik voor EPW-eenheden is afhankelijk van de vorm (warmteverliesoppervlak AT,E), de grootte (beschermd volume VEPR) en het bewuste ventilatiedebiet van het gebouw (Vhyg,ref):

a1 * AT,E + a2 * max( VEPR ; (VEPR + 192)/2) + a3 * Vhyg,ref

Om het niveau van het geëiste maximale E-peil in 2006 vast te leggen op E100, is de overheid uitgegaan van een referentiepakket met concrete technieken en prestaties van materialen en installaties.

De constanten a1, a2 en a3 zijn zo bepaald dat het referentiepakket maatregelen, toegepast op 200 geometrie-aspecten van woongebouwen (warmteverliesoppervlak, beschermd volume en bewust ventilatiedebiet), gemiddeld in een E-peil 100 resulteert.

Door in de formule het ‘karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik’, de constanten en het warmteverliesoppervlak, het beschermd volume en het bewuste ventilatiedebiet van de EPW-eenheid in te vullen, wordt het E-peil berekend.

Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

De term ‘karakteristiek’ betekent dat wordt uitgegaan van een aantal veronderstellingen, zoals een bepaald klimaat, een vaste binnentemperatuur van 18 °C en forfaitaire interne warmtewinsten. Hierdoor wordt het mogelijk verschillende gebouwen met elkaar te vergelijken. Hoe het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik berekend wordt, vindt u via de link.