Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-peil EPB-eisen

E-peil

Geldig voor alle bouwaanvragen

Wat is het E-peil?

Het E-peil is een maat voor de globale energieprestatie van een gebouw. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw.

Het is het resultaat van een berekening en de vergelijking met een referentiegebouw. Een verslaggever berekent het E-peil, met behulp van de ‘EPB-software’. Hoe wordt het E-peil berekend?

Het E-peil hangt af van:

 • de thermische isolatie
 • de luchtdichtheid
 • de compactheid
 • de oriëntatie
 • de bezonning
 • de bewuste ventilatieverliezen
 • de vaste installaties (voor verwarming, warm water, ventilatie, koeling en verlichting)

Op de startverklaring, de EPB-aangifte en het EPC-bouw kunt u nagaan of uw project voldoet aan het opgelegde E-peil.

Wat als minimaal E-peil niet gehaald wordt?

Voldoet uw project niet aan het opgelegde E-peil? Dan loopt de aangifteplichtige kans op boetes.

Wat is het E-peil niet?

Het E-peil kunt u niet meten en dus niet aflezen op uw energiemeter. Het is ook geen voorspelling van het reële energieverbruik. Het E-peil hangt niet af van:

 • de losse toestellen (koelkast, wasmachine … );
 • de energieverspillende of –besparende gewoonten van de gebruikers ((stand-by)lichten aanlaten … ).

Voor welke gebouwen en welke werken?

Er is een E-peileis voor nieuwbouw en voor ingrijpend energetisch gerenoveerde gebouwen:

 • voor elk deel van een nieuw gebouw dat afzonderlijk gebruikt wordt (bijvoorbeeld: per appartement) en
 • voor elk deel dat een verschillende (woongebouw, kantoor, school, restaurant … ) heeft.

Een bouwheer wil soms een E-peil laten berekenen voor een verbouwing, zonder dat daarvoor een E-peileis geldt.

 • Voor gewone verbouwingen kan men geen ‘EPC bouw’ opmaken.
 • Men kan wel vrijwillig een E-peil laten berekenen via de EPB-software, maar het kan niet gevalideerd worden in de . Als men dat wenst, kan men wel een EPC voor bestaande gebouwen laten opmaken door een energiedeskundige type A. Dat certificaat vermeldt geen E-peil.