Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verplicht aandeel hernieuwbare energie EPB-eisen

Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Wat is hernieuwbare energie?

Een hernieuwbaar energiesysteem gebruikt natuurlijke en onuitputtelijke energiebronnen als wind, zon, water (getijden en golven) en aardwarmte.

Het minimumaandeel hernieuwbare energie wordt uitgedrukt als een minimale primaire energiehoeveelheid (kWh) per eenheid (m²) en per jaar.

Kwantiteitseisen en kwaliteitseisen

Niet elke maatregel voldoet zomaar aan het opgelegde minimumaandeel: er gelden ook kwaliteitsvoorwaarden om te garanderen dat het systeem op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie produceert. Er worden bijvoorbeeld eisen gesteld aan de oriëntatie, de helling, het rendement … Maatregelen die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, tellen niet mee om het vereiste minimumaandeel hernieuwbare energie te behalen.

Voor welke gebouwen en welke werken?

Sinds 2014 verplicht EPB om een minimum aandeel van de nodige energie in gebouwen te halen uit hernieuwbare bronnen.

Hoe groot het minimumaandeel moet zijn en welke kwaliteitseisen gelden, hangt af van de datum van de , de (nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie) en van de (woongebouw of niet-residentieel gebouw). Meer daarover vindt u in de eisentabellen per jaar en in onderstaand overzicht.

Voor grote gebouwen is er naast het verplichte aandeel hernieuwbare energie ook een verplicht haalbaarheidsonderzoek hernieuwbare energie.

Statistiek

Het EPB-cijferrapport toont welke hernieuwbare systemen sinds 2006 zijn toegepast.