Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat bij niet voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie? (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2023) Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Wat bij niet voldoen aan het minimumaandeel hernieuwbare energie? (voor bouwaanvragen vanaf 01-01-2023)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2023 Bekijk tijdslijn

U hebt keuze uit verschillende opties die zorgen voor hernieuwbare energie in de vorm van warmte of elektriciteit. Ze hebben elk hun voor- en nadelen. U kunt ook meerdere opties combineren. Een laatste optie is investeren in een hernieuwbaar energieproject: participatie.

Wat als hernieuwbare energie geen optie is?

Een bouwproject kan om praktische redenen (bijvoorbeeld: oriëntatie, te weinig grondoppervlak) niet of onvoldoende gebruik maken van hernieuwbare bronnen. Het is ook mogelijk dat de hernieuwbare systemen niet geïntegreerd zijn volgens de kwaliteitseisen.

 • Voor nieuwbouwprojecten die niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, verstrengt het maximale E-peil met 15%.
 • Voor ingrijpende energetische renovaties die niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, verstrengt het maximale E-peil met 10%.

Gevolgen

 • Het bouwproject zal in dat geval niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie.
 • Als ook het strengere E-peil niet wordt behaald, riskeert de een administratieve geldboete voor het niet-voldoen aan de lagere E-peileis.
 • Als niet voldaan is aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, maar de strengere E-peileis wordt wél behaald, dan volgt er geen boete.

Voorbeeld

Voor een nieuwbouwwoning met in 2023 wordt de E-peileis 15% strenger. Dat betekent voor een woning maximaal E26 in plaats van E30. U kunt verschillende maatregelen treffen om aan het strengere E-peil te voldoen, zodat er geen boete volgt:

 • bijkomende isolatie voorzien,
 • een efficiëntere verwarmingsinstallatie gebruiken,
 • een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of installeren,
 • luchtdichter bouwen …
Wat als er 2 maal aan een strenger E-peil moet voldaan worden?
 • Als niet voldaan is aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, kan een boete vermeden worden door te voldoen aan een strengere E-peileis:
  • 15% strenger voor nieuwbouwprojecten met bouwaanvraag vanaf 2023
  • 10% strenger voor ingrijpende energetische renovaties
 • Als niet voldaan is aan de eis op lage temperatuurverwarming, de installatie-eis die geldt voor nieuwbouw met bouwaanvraag vanaf 2023, kan een boete vermeden worden door te voldoen aan een 15% strengere E-peileis.
 • Als bij nieuwbouw zowel aan het minimumaandeel hernieuwbare energie als aan de eis op lage temperatuurverwarming niet voldaan is, moet in totaal aan een 30% strengere E-peileis voldaan worden, om een boete te vermijden (namelijk 15% + 15%).