Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waarom een minimum aandeel hernieuwbare energie? Verplicht aandeel hernieuwbare energie

Waarom een minimum aandeel hernieuwbare energie?

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2014

De belangstelling voor hernieuwbare energie groeit, onder meer, door de wens om onafhankelijk te worden van (de leveranciers van) eindige fossiele brandstoffen en door de bezorgdheid om ons klimaat.

In 2009 bekrachtigde het Europees Parlement en de Raad een richtlijn om het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen te bevorderen, met de bedoeling om:

  • het Europees energieverbruik te beperken
  • broeikasgasemissies te doen dalen
  • onafhankelijk te worden van ingevoerde olie
  • technologische ontwikkeling en innovatie te bevorderen
  • scheppen van werkgelegenheid en kansen voor regionale ontwikkeling
  • energievoorzieningszekerheid via lokale energiebronnen bevorderen