Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat bij niet voldoen aan de installatie-eisen? Installatie-eisen

Wat bij niet voldoen aan de installatie-eisen?

Bij renovaties en nieuwe industriegebouwen die niet voldoen aan de installatie-eisen zijn er administratieve sancties. Bij nieuwe residentiële en niet-residentiële gebouwen die niet voldoen, verstrengt de E-peileis.

Installatie-eisen voor nieuwbouw (met E-peileis)

Wanneer niet voldaan is aan de installatie-eis voor nieuwbouw zal de eis op het E-peil verstrengen met 15%.

Dat is analoog aan niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel aan hernieuwbare energie.

Als het E-peil niet behaald wordt, wordt een administratieve boete opgelegd voor het niet behalen van de E-peileis.

Als niet voldaan is aan de eis ‘verwarmingssysteem op lage temperatuur’ én niet voldaan is aan het minimumaandeel aan hernieuwbare energie, leidt dat tot een verstrenging van het E-peil met 30%!

Installatie-eisen voor renovaties en nieuwbouw industrie

De regelgeving legt administratieve sancties op, als de installatie niet voldoet aan de installatie-eisen.

Het boetebedrag (bij ketels, warmtepompen en ijswatersystemen) is afhankelijk van de netto vloeroppervlakte die vermeld is in de EPB-aangifte. Die oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle ruimten waarin minstens één afgifte-element of inblaasmond van lucht aangesloten is op de betreffende installatie.

Die boete wordt beperkt door een maximum, dat bepaald wordt door de vloeroppervlakte van de uitbreiding of verbouwing.