Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat bij niet voldoen aan de installatie-eisen? Installatie-eisen

Wat bij niet voldoen aan de installatie-eisen?

Bij renovaties en nieuwe industriegebouwen die niet voldoen aan de installatie-eisen zijn er administratieve sancties. Bij nieuwe residentiële en niet-residentiële gebouwen die niet voldoen, verstrengt de E-peileis.

Installatie-eisen 'verwarmen op lage temperatuur'

Wanneer niet voldaan is aan de installatie-eis voor nieuwbouw zal de eis op het E-peil verstrengen met 15%. Als het E-peil niet behaald wordt, wordt een administratieve boete opgelegd voor het niet behalen van de E-peileis.

Dat is analoog aan niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel aan hernieuwbare energie.

Als niet voldaan is aan de eis ‘verwarmingssysteem op lage temperatuur’ én niet voldaan is aan het minimumaandeel aan hernieuwbare energie, leidt dat tot een verstrenging van het E-peil met 30%!

Installatie-eis 'minimaal installatierendement'

De regelgeving legt administratieve sancties op, als de installatie niet voldoet aan het minimaal installatierendement van 130%.

Het boetebedrag is afhankelijk van de afwijking van het rendement in % en van de bruto vloeroppervlakte die vermeld is in de EPB-aangifte. Per % afwijking van de vereiste 130% en per m² bruto vloeroppervlakte zal 1 euro boete aangerekend worden, met een maximum van 25 euro per m². Dat betekent dat van zodra het installatierendement lager is dan 105%, de boete constant blijft.

Installatie-eisen voor renovaties en nieuwbouw industrie

De regelgeving legt administratieve sancties op, als de installatie niet voldoet aan de installatie-eisen.

Het boetebedrag (bij ketels, warmtepompen en ijswatersystemen) is afhankelijk van de netto vloeroppervlakte die vermeld is in de EPB-aangifte. Die oppervlakte is de som van de oppervlaktes van alle ruimten waarin minstens één afgifte-element of inblaasmond van lucht aangesloten is op de betreffende installatie.

Die boete wordt beperkt door een maximum, dat bepaald wordt door het volume van de uitbreiding of verbouwing.