Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-peil voor niet-residentiële gebouwen E-peil

E-peil voor niet-residentiële gebouwen

Geldig voor alle bouwaanvragen

Sinds 2017 geldt een E-peileis voor alle niet-residentiële gebouwen (EPN), dus niet enkel voor kantoren en scholen. De E-peileis en het E-peil worden anders berekend dan vóór 2017, namelijk via de EPN-methode.

Afhankelijk van de aanwezige functies in het gebouw geldt een andere E-peileis. Voor 2 kantoorgebouwen die uit verschillende functionele delen bestaan (bijvoorbeeld: een deel kantoor en een deel bijeenkomst cafetaria/refter) kan de E-peileis dus verschillen.

  • Als de uit slechts 1 functioneel deel bestaat: de E-peileis van de nieuw op te richten kunt u vinden in de tabel met E-peileis per EPN-eenheid.
  • Als de EPN-eenheid verschillende functionele delen bevat: de E-peileis voor de EPN-eenheid wordt bepaald als weging in functie van de bruikbare vloeroppervlaktes van de aanwezige functionele delen. Er wordt gesommeerd over alle functionele delen f van de EPN-eenheid.
    Dat gebeurt via de volgende formule:

waarin:

Eeis = de E-peileis voor de EPN-eenheid, (-);

Agross, fct f = de bruikbare vloeroppervlakte van het functionele deel f, in m²;

E eis, fct f = de E-peileis voor het functionele deel f, (-);

Agross = de totale bruikbare vloeroppervlakte van de EPN-eenheid, in m².