Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-peil: eis voor niet-residentiële gebouwen - nieuwbouw (huidig) EPB-eisentabellen per aanvraagjaar

E-peil: eis voor niet-residentiële gebouwen - nieuwbouw (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2022 Bekijk tijdslijn

E-peileisen voor EPN-eenheden

De eisen vanaf 2021 komen overeen met het BEN-niveau. De eisen die verschillen van de voorgaande periode staan in vet aangegeven.

Functie

E-peileis voor vanaf 01/01/2022

Logeerfunctie

70

Kantoor

50

Onderwijs

55

Gezondheidszorg met verblijf

60

Gezondheidszorg zonder verblijf

65

Gezondheidszorg operatiezalen

50

Bijeenkomst hoge bezetting

65

Bijeenkomst lage bezetting

55

Bijeenkomst cafetaria/refter

55

Keuken

55

Handel

50

Sport: sporthal, sportzaal

50

Sport: fitness, dans

40

Sport: sauna, zwembad

45

Technische ruimten

35

Gemeenschappelijk

50

Andere

70

Onbekend

80

Industriële gebouwen en bepaalde landbouwgebouwen vallen niet onder EPN.

Publieke gebouwen met vergunningsaanvraag vanaf 2017 moesten aan strengere E-peileisen voldoen, dan de niet-publieke gebouwen. Voor vergunningsaanvragen vanaf 2021 komen de publieke en de niet-publieke gebouwen op hetzelfde eisenniveau (zie bovenstaande tabel).

Als het gebouw meerdere functies bevat, is de E-peileis gelijk aan het gewogen gemiddelde, met de als wegingsfactor.