Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-peil: eis voor niet-residentiële gebouwen (voor bouwaanvragen in 2021) E-peil: eis voor niet-residentiële gebouwen - nieuwbouw (huidig)

E-peil: eis voor niet-residentiële gebouwen (voor bouwaanvragen in 2021)

Geldig voor bouwaanvragen van 01.01.2021 tot 31.12.2021 Bekijk tijdslijn

E-peileisen voor EPN-eenheden: nieuwbouw

De eisen vanaf 2021 komen overeen met het BEN-niveau. De eisen die verschillen van de voorgaande periode staan in vet aangegeven.

Functie

E-peileis voor bouwaanvragen vanaf 01/01/2021

Logeerfunctie

70

Kantoor

50

Onderwijs

55

Gezondheidszorg met verblijf

70

Gezondheidszorg zonder verblijf

65

Gezondheidszorg operatiezalen

50

Bijeenkomst hoge bezetting

65

Bijeenkomst lage bezetting

65

Bijeenkomst cafetaria/refter

60

Keuken

55

Handel

60

Sport: sporthal, sportzaal

50

Sport: fitness, dans

40

Sport: sauna, zwembad

50

Technische ruimten

45

Gemeenschappelijk

50

Andere

80

Onbekend

80

Industriële gebouwen en bepaalde landbouwgebouwen vallen niet onder EPN.

Publieke gebouwen met vergunningsaanvraag vanaf 2017 moesten aan strengere E-peileisen voldoen, dan de niet-publieke gebouwen. Voor vergunningsaanvragen vanaf 2021 komen de publieke en de niet-publieke gebouwen op hetzelfde eisenniveau (zie bovenstaande tabel).

Als het gebouw meerdere functies bevat, is de E-peileis gelijk aan het gewogen gemiddelde, met de als wegingsfactor.