Berekening E-peil

Hoe het E-peil berekend wordt van niet-residentiële gebouwen met vergunningsaanvraag/melding vanaf 2017, is vastgelegd in de EPN-methode. Die is gebaseerd op de EPU-methode en de EPW-methode. De figuur toont het principe van de E-peilberekening in de EPN-rekenmethode.

Alhoewel er veel gelijkenissen zijn tussen de EPN-methode en de EPU-methode, zijn er enkele grote verschillen:

EPU

EPN

De rekenmethode is enkel van toepassing voor kantoren en scholen.

De rekenmethode is van toepassing voor alle niet-residentiële gebouwen (behalve landbouw en industrie), bijvoorbeeld sporthallen, zwembaden, ziekenhuizen,…

Het E-peil wordt berekend per EPN-eenheid. De berekening van de energiebalans gebeurt op niveau van de energiesector.

Niet-residentiële gebouwen kunnen een grote verscheidenheid aan functies bevatten met elk specifieke parameters. Daarom wordt in de EPN-methode een extra niveau ‘functioneel deel’ toegevoegd. De berekening van de energiebalans gebeurt op niveau van het functioneel deel. Het E-peil van de totale EPN-eenheid wordt afgetoetst aan de eis.

Het energieverbruik voor sanitair warm water wordt niet ingerekend, aangezien dit in kantoren en scholen maar een klein aandeel heeft in het totale energieverbruik en dus kan verwaarloosd worden.

Het energieverbruik voor sanitair warm water wordt ingerekend aangezien de methode ook van toepassing is voor gebouwen waar warm tapwater frequent wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld in sporthallen, sauna’s, zwembaden of keukens.

De referentiewaarde in de noemer van het E-peil wordt op een eenvoudige manier berekend.

Bij de EPN-rekenmethode wordt voor de referentiewaarde in de noemer een meer uitgebreide berekening gemaakt dan in de EPU-methode. Hiervoor wordt het karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik van een vergelijkbaar gebouw berekend, waarop een vast referentiemaatregelenpakket is toegepast (zowel voor de gebouwschil als voor de technieken).

Welke EPB-eisen gelden voor EPN-gebouwen, ziet u in de eisentabellen.

EPN-cursus

De EPN-cursus(PDF bestand opent in nieuw venster) (pdf - oktober 2018) geeft een volledige toelichting bij de EPN-regelgeving, toegepast op praktijkvoorbeelden. In een 300-tal pagina’s wordt uitgelegd wat de EPN-methode inhoudt, wat de verschilpunten zijn met de EPU-methode, hoe u de E-peil-eis bepaalt, …. Voorbeelden illustreren de theorie..