Berekening E-peil: samengevat

De EPU-methode is grotendeels analoog met de EPW-methode. De EPU-methode bepaalt de rekenmethode om het E-peil te berekenen per eenheid van bestemming bij kantoor- en schoolgebouwen, zie:

Het belangrijkste verschil is dat het primaire energieverbruik voor verlichting en bevochtiging wordt meegerekend. Bij kantoorgebouwen vertegenwoordigt het primaire energieverbruik voor verlichting ongeveer een derde van het totale primaire energieverbruik.

Het primaire energieverbruik voor warm tapwater wordt niet in rekening gebracht, aangezien het aandeel daarvan te verwaarlozen is ten opzichte van de andere types van energieverbruik in het gebouw.

De formule voor het E-peil ziet er als volgt uit: