Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bouwheer / Aangifteplichtige Wie doet wat?

Bouwheer / Aangifteplichtige

De bouwheer, dus de houder van de bouwvergunning of melding, is doorgaans de aangifteplichtige van het bouwproject.

Overzicht van de verantwoordelijkheden

De aangifteplichtige is verplicht de EPB-eisen na te leven en erop toe te zien dat de administratieve procedure stipt gevolgd wordt. Als de eisen of procedure niet gerespecteerd zijn, krijgt de aangifteplichtige een boete. Concreet is hij of zij verantwoordelijk voor:

Om zich daarbij te laten helpen, moet hij of zij tijdig de volgende personen aanstellen:

  • de
  • de architect
  • de ventilatieverslaggever

Bij verkoop of vervreemding kan de wijzigen.

Printbaar overzicht

​​​​​​​Deze infofiche geeft een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen tijdens het bouwproces. Bezorg deze als professioneel aan de bouwheer/aangifteplichtige.

Meer over de bouwheer