Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie doet wat? Taken en verantwoordelijkheden

Wie doet wat?

Geldig voor alle bouwaanvragen

Als een (ver-)bouwproject onder de energieprestatieregelgeving valt, brengt dat een aantal taken en verantwoordelijkheden met zich mee voor de verschillende partijen.

Overzicht van de betrokken partijen

Betrokken partijen:

  • Bouwheer/
  • Architect
  • Ventilatieverslaggever

Een bouwproces heeft enkele belangrijke fasen. Bij elke fase moet de aangifteplichtige tijdig specifieke documenten (laten) afleveren, met de hulp van de bovenstaande partijen.

Doorloop het bouwproces en bekijk wat elke partij per bouwfase kan of moet doen voor EPB.

BouwfaseAf te leveren documentenVerplicht?Wie?
VoorbereidingContractenAanraderAangifteplichtige
Van ontwerp tot vergunningsaanvraagVergunningsaanvraag of meldingVerplicht voor stedenbouwArchitect namens de bouwheer
(+ een haalbaarheidsstudie voor gebouwen groter dan 1000 m²)Verplicht voor EPBEPB-verslaggever namens de aangifteplichtige
AanbestedingChecklist voor stavingsstukkenAanraderAangifteplichtige
Start van de werkenStartverklaring met ventilatievoorontwerpVerplichtEPB-verslaggever namens de aangifteplichtige
UitvoeringVerzamelen van stavingsstukkenVerplichtAangifteplichtige
Voorlopige EPB-aangifteAanraderEPB-verslaggever
Ingebruikname of einde van de werken (of uiterlijk 5 jaar na het verlenen van de vergunning)Aanleveren van stavingsstukkenVerplichtAangifteplichtige
EPB-aangifte met het ventilatieprestatieverslagVerplichtEPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Printbaar overzicht

Deze infofiche geeft een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen tijdens het bouwproces. Bezorg deze als professioneel aan de bouwheer/aangifteplichtige.

Meer over de betrokken partijen