Gedaan met laden. U bevindt zich op: Architect Wie doet wat?

Architect

Geldig voor alle bouwaanvragen

De architect zal de bouwheer tijdens het bouwproces bijstaan. Dat zit vervat in zijn architectenopdracht.

Overzicht van de verantwoordelijkheden

Hij of zij heeft binnen EPB de taak om:

  • het gebouw zo te ontwerpen dat het voldoet aan de EPB-eisen. Het is van groot belang dat het ontwerp voldoet aan de eisen voordat de werken worden gestart;
  • te bepalen welke maatregelen het meest geschikt zijn om een gebouw goed en energie-efficiënt te bouwen of verbouwen;
  • te controleren of alles wordt uitgevoerd zoals voorgeschreven.

Een architect kan de EPB-verslaggeving doen, als hij een erkende EPB-verslaggever is, maar dit behoort niet tot het vaste takenpakket.

Printbaar overzicht

Deze infofiche geeft een overzicht van de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen tijdens het bouwproces. Bezorg deze als professioneel aan de bouwheer/aangifteplichtige.

Regelgeving