Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betrokken personen ingeven in de EPB-software Wie doet wat?

Betrokken personen ingeven in de EPB-software

Geldig voor alle bouwaanvragen

De verslaggever noteert de gegevens van alle personen die betrokken zijn bij het project, in de EPB-software. 

Hoe personen toevoegen in de EPB-software

 • Stap 1

  In het tabblad ‘Betrokken personen’ geeft de verslaggever de gegevens in van alle personen die betrokken zijn bij het project:

  • de /eigenaar
  • de architect
  • de
  • de ruwbouwaannemer
  • Persoon die al bestaat in het project: als een bepaalde persoon al ergens in het project is toegevoegd, kan de verslaggever via de knop ‘Bladeren’ rechts boven de tabel uit een lijst de aangifteplichtige en eigenaar selecteren die hij/zij wil toevoegen. Voor architecten, verslaggevers en ruwbouwaannemers verloopt de selectie via de keuzelijst..
  • Een nieuwe persoon: toevoegen door op de knop ‘Nieuw’ te drukken bij de betrokken persoon. Voor aangifteplichtigen en eigenaars is dat de knop ‘Nieuw’ rechts boven de tabel. Voor de andere personen: klik op de knop ‘Nieuw’ rechts van de in te voeren persoon.
 • Stap 2

  Het venster ‘Beheer van de betrokken personen’ verschijnt. Daar vult de verslaggever de gegevens in van de nieuwe persoon, zijn of haar rol in het project en zijn of haar adresgegevens.

 • Stap 3

  Het tabblad ‘Lijst van betrokken personen’ toont alle personen die in het bestand aanwezig zijn. Het is mogelijk om een nieuwe persoon toe te voegen door rechtsonder op de knop ‘Een betrokken persoon toevoegen’ te klikken. Vervolgens verschijnt een invoervenster waarin de verslaggever kan aangeven welk type persoon hij/zij wenst in te voeren. Afhankelijk van het type persoon, moet men andere gegevens invullen.

  Bij het toevoegen van een nieuwe persoon in de lijst van betrokken personen, is die persoon wel aanwezig in het bestand, maar nog niet in het project. Om de persoon toe te voegen in het project, moet in het tabblad ‘Betrokken personen‘ onder de knoop ‘Gebouw’ of de knoop ‘’ via de knop ‘Bladeren’, de gewenste persoon nog geselecteerd worden.

Persoonsgegevens op het niveau van een project komen ook voor op de onderliggende niveaus

Let op bij het invoeren van een persoon op het niveau van het project! Een persoon die is ingevoerd via het tabblad ‘Betrokken personen’ op het niveau van het project, verschijnt automatisch in het tabblad ‘Betrokken personen’ van de onderliggende niveaus (namelijk ’Gebouw’ en ‘’). Hetzelfde geldt bij het verwijderen van personen op het niveau van het project.

Voorbeeld: bij het invullen van de administratieve gegevens van een appartementsgebouw waarbij de dezelfde is voor alle appartementen, is het aangeraden om de aangifteplichtige in te voeren op het niveau van het project. Op die manier wordt de aangifteplichtige automatisch toegevoegd in alle onderliggende gebouwen en EPB-eenheden.

De software behandelt een persoon als een bibliotheekelement

De software behandelt een persoon als bibliotheekelement. Bij het invoeren van een persoon via het tabblad ‘Betrokken personen’, houdt men er best rekening mee dat een persoon in de software als een bibliotheekelement wordt behandeld.

Voorbeeld: u voert een appartementsgebouw in met vier appartementen. De aangifteplichtige is dezelfde voor drie appartementen. Het vierde appartement heeft een andere aangifteplichtige.

 • De verslaggever deelt het project in als 1 project met daaronder 1 gebouw, 1 , 1 K-volume en 4 EPB-eenheden. Om werk te besparen, voert hij/zij de aangifteplichtige in op het niveau van het project, waardoor de aangifteplichtige in de administratieve gegevens van alle onderliggende niveaus verschijnt (namelijk in het gebouw en in de 4 EPB-eenheden). Het vierde appartement heeft echter een andere aangifteplichtige. Als de verslaggever in het vierde appartement de gegevens van de aangifteplichtige wijzigt (vb. een andere naam en een ander adres, … ), dan wordt dat gewijzigd in alle niveaus waarin die aangifteplichtige vermeld staat (dus ook in de 3 andere EPB-eenheden).
 • Als de verslaggever een andere aangifteplichtige wil in een bepaalde EPB-eenheid, dan moet hij/zij de aanwezige aangifteplichtige verwijderen door te klikken op het rode kruisteken achteraan in de gegevenslijn. en vervolgens een nieuwe aangifteplichtige toevoegen, via de knop ‘Nieuw’.