Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beschermd volume Volume en oppervlaktes

Beschermd volume

Geldig voor alle bouwaanvragen

Definitie

Het beschermde volume is het volume van alle ruimten in een gebouw dat thermisch afgeschermd wordt van de buitenomgeving (lucht of water), de grond en alle aangrenzende ruimten die niet tot een beschermd volume behoren.

Voorbeeld: het volume binnen de rode lijn is het beschermde volume voor dit gebouw.

Wanneer behoort een ruimte tot BV?

De plaats van de thermisch isolerende lagen in de wanden (muren, vloer, dak … ) geeft een duidelijke indicatie over welke ruimten er wel tot het beschermd volume behoren en welke niet.

De volgende ruimten behoren sowieso tot het beschermd volume:

  • Elke geklimatiseerde (verwarmde of gekoelde) ruimte: elke ruimte waarin een warmteafgifte- of koudeafgifte-element (radiator, vloerverwarming, warme of koude lucht inblaasmond, ventiloconvector … ) is geplaatst.
  • Elke niet-geklimatiseerde ruimte die in open verbinding staat met een geklimatiseerde ruimte.

Elke ruimte waarin mensen wonen, werken, logeren, sporten, verzorgd worden, inkopen doen, hun vrije tijd doorbrengen, … en die niet in een industrie- of landbouwgebouw gelegen is, wordt altijd beschouwd als geklimatiseerd.

Voorbeeld: een slaapkamer of een kantoor waarin geen radiator is geplaatst, behoort altijd tot het beschermde volume.

Voor de andere niet-geklimatiseerde ruimten beslist het ontwerpteam of die tot het beschermde volume behoren of niet. Die keuze is vrij, maar moet verdedigbaar zijn. Niet-geklimatiseerde ruimten die niet tot het beschermde volume behoren, worden beschouwd als aangrenzende onverwarmde ruimten (AOR), kelders of kruipkelders.

Ruimten met niet-afsluitbare openingen die permanent in contact zijn met de buitenomgeving, behoren nooit tot het beschermde volume.

Meten en berekenen

Voor EPB meet en berekent u het beschermde volume op basis van . Het volume dat ingenomen wordt door de scheidingsconstructies (buitenmuren, daken, vloeren … ) en door binnenwanden, rekent u mee.

De afbakening tussen twee aan elkaar grenzende beschermde volumes wordt gevormd door de hartlijn van de tussenliggende scheidingsconstructie. De scheidingsconstructies die de scheiding vormen tussen twee verschillende beschermde volumes (bijvoorbeeld: de gemeenschappelijke muur van twee halfopen woningen), rekent u voor de helft van de dikte mee bij het ene beschermd volume. De andere helft telt mee bij het andere beschermd volume.

Toepassing

  • Bij een wordt het volume van de vloer meegeteld in het beschermde volume.
  • Bij een buitenmuur telt de volledige dikte van de muur mee. De buitenzijde van de gevel vormt de grens van het beschermde volume.
  • Bij een dak telt de volledige dikte van het dak mee. De buitenzijde van het dak vormt de grens van het beschermde volume.
  • Bij een niet-geïsoleerde zoldertip die buiten het beschermd volume valt, is de bovenzijde van het plafond de bovenste grens van het beschermde volume. De dikte van de zoldervloer telt mee in het beschermde volume.
  • Een hoge dakrand van een plat dak, een uitkragende terrasplaat of luifel worden niet meegerekend in het beschermde volume.