Gedaan met laden. U bevindt zich op: Procedure permanente vorming Permanente vorming

Procedure permanente vorming

Het enige wat u als verslaggever hoeft te doen, is een of meerdere vormingen selecteren uit de vormingstabel met erkende vormingen, inschrijven en deelnemen aan de gewenste vorming. De energieprestatiedatabank zorgt voor de verdere opvolging. 

Inschrijven voor een vorming

Om u in te schrijven voor een erkende vorming richt u zich tot de vormingsinstelling. U vindt hun contactgegevens in de vormingstabel.

De kostprijs van een vorming, bepaalt de vormingsinstelling.

De energieprestatiedatabank volgt de gevolgde uren op

Voldoet u aan de erkenningsvoorwaarden?

Via het menu ‘registratie > tonen’ krijgt u een samenvatting van uw persoonlijke status voor de 5 erkenningsvoorwaarden.

Overzicht van uw gevolgde uren permanente vorming


Eenmaal de vormingsinstelling uw deelname heeft doorgegeven aan het VEKA, zult u de vormingen die u volgde, zien verschijnen in uw status op de energieprestatiedatabank.

Hier vindt u een overzicht van uw gevolgde uren vorming met vrije inhoud en met verplichte inhoud, per kalenderjaar.

Als u naast de erkenningsvoorwaarde ‘permanente vorming’ op het brilletje klikt, krijgt u per kalenderjaar een detailoverzicht van uw gevolgde vormingen. Zowel voor de vorming met vrije inhoud als met verplichte inhoud ziet u:
• op welke locatie en tijdstip u deelnam
• de uren die hiervoor in aanmerking komen.

Het aantal uur dat erkend is, stemt niet altijd overeen met de totale duur van de vorming. Pauzes en niet-EPB-gerelateerde inhoud tellen niet mee.

Kleurbalk toont uw status


Er is een aparte balk voor het vrije deel en voor het verplichte deel.

  • Groen: u volgde het nodige aantal uren.
  • Oranje: u volgde slechts een deel van het nodige aantal te volgen uren. U moet nog bijkomende vorming volgen.
  • Rood: u volgde nog geen enkele vorming.

Herinneringsmail


Op 3 november stuurt de energieprestatiedatabank u een e-mail met uw persoonlijke stand van zaken op het vlak van permanente vorming.

Wanneer u voldaan hebt aan zowel de vorming met verplichte inhoud als die met vrije inhoud, ontvangt u voor het lopende jaar, eenmalig, een bevestigingsmail.

Mogelijk probleem

Het is mogelijk dat u op de niet meteen een correct overzicht krijgt van het aantal uren vorming die u volgde.

De reden kan zijn dat de vormingsinstelling uw deelname niet tijdig heeft doorgegeven. Merkt u na enkele weken nog dat uw overzicht met de gevolgde uren niet volledig is, dan stuurt u best een e-mail naar de instelling waarbij u zich inschreef voor de vorming. Vermeld in deze e-mail uw rijksregisternummer en de datum en locatie van de gevolgde vorming.