Gedaan met laden. U bevindt zich op: Examen Erkenningsvoorwaarden voor verslaggever

Examen

Slagen voor het examen voor verslaggevers is één van de vier erkenningsvoorwaarden om te kunnen starten als verslaggever.

Wie moet wanneer deelnemen?

Wie

Wanneer

kandidaat-verslaggever

slagen binnen de 12 maanden na datum getuigschrift van de basisopleiding tot verslaggever

geschorste verslaggever
(door onbekwaamheid, herhaaldelijk fouten maken, niet bezorgen van het dossier aan het VEKA … )

slagen binnen de schorsingstermijn

Naast slagen voor het examen moet een kandidaat-verslaggever zich binnen de 12 maanden na de datum van het getuigschrift ook registreren op de energieprestatiedatabank. Geslaagd of niet, als u niet tijdig alle stappen hebt doorlopen op de databank, kunt u uw erkenning niet krijgen en het beroep van verslaggever niet uitoefenen.

Organisatie van het examen

Erkende exameninstellingen organiseren het examen tot verslaggever. Om erkend te worden, dienen ze een aanvraag in bij het VEKA. Hoe de erkenningsprocedure voor exameninstellingen verloopt, vindt u via de link.

De exameninstellingen staan in voor de praktische organisatie van de examens:

  • ze bepalen de vorm en inhoud van het examen;
  • ze stellen slagingscriteria op en staan in voor de beoordeling;
  • ze zorgen voor de inschrijving van de deelnemers en de slagingscriteria bepaalt de exameninstelling.

De deelname aan een examen voor verslaggevers is niet gratis. De kostprijs hangt af van de instelling en hangt samen met de aanpak van het examen.

Meer informatie vindt u bij de instelling die het examen inricht en in hun examenreglement.

Welke inhoud moet ik kennen?

Het examen voor verslaggevers gaat over de inhoud van de basisopleiding tot verslaggever en peilt naar uw kennis over:

  • de EPB-regelgeving en de EPB-eisen in Vlaanderen
  • verslaggeving (de interpretatie van resultaten en de communicatie binnen het bouwteam)
  • bouwkundige gegevens en netto-energiebehoefte
  • installaties
  • hygiënische ventilatie
  • het praktische gebruik van de EPB-software

Procedure

Welke stappen voor en na het examen komen, vindt u in het overzicht van de erkenningsvoorwaarden.