Gedaan met laden. U bevindt zich op: Basisopleiding Erkenningsvoorwaarden voor verslaggever

Basisopleiding

De basisopleiding tot verslaggever volgen is één van de vier erkenningsvoorwaarden om te kunnen starten als verslaggever.

Voor wie?

Kandidaat-verslaggevers moeten, onder meer, een opleiding volgen aan een opleidingsinstelling die het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) erkent.

De opleiding tot verslaggever kunt u ook volgen als u geen erkende verslaggever wilt zijn, maar alles over EPB wilt leren.

Controleer eerst of u over een diploma beschikt dat voldoet aan de diplomavereiste, of dat de basisopleiding waarvoor u kiest, leidt tot één van de vereiste diploma’s. Zonder een geschikt diploma kunt u immers geen erkende verslaggever worden.

Wat houdt de opleiding in?

De opleiding tot verslaggever is een opleiding van 95 uur. Die omvat alles wat u moet weten om te starten als verslaggever. De volgende onderwerpen moeten behandeld worden:

 • de EPB-regelgeving (procedures, taken en verantwoordelijkheden, sancties … )
 • de EPB-eisen en indeling van het gebouw
 • EPB-berekeningsmethode (EPW, EPN)
 • gebouwkenmerken (oppervlakten en volumes berekenen volgens EPB … )
 • netto-energiebehoefte van gebouwen (warmteverliezen en –winsten)
 • technische installaties (verwarming, koeling, warm water, ventilatie, PV … )
 • hygiënische ventilatie
 • praktische toepassingen

Aansluitend op de opleiding moet u slagen voor het examen.

Welke opleidingen komen in aanmerking?

Enkel opleidingen die het VEKA erkent, komen in aanmerking als opleidingen tot verslaggever. Opleidingsinstellingen moeten hiervoor een erkenningsaanvraag indienen. De opleidingen die erkend zijn, vindt u in de opleidingstabel.

 • De opleidingstabel geeft aan waar en wanneer de opleidingen doorgaan.
 • Telkens als de opleidingsinstellingen nieuwe opleidingen aanmelden of wijzigingen aan het VEKA melden, krijgt deze lijst een update.
 • Merkt u een opleiding tot verslaggever op die niet in deze lijst staat, geef een seintje aan de opleidingsinstelling.

Soorten opleiding

U kunt de opleiding volgen als aanvullende opleiding of als geïntegreerde opleiding.

 • Aanvullende opleiding: als u één van de vereiste diploma’s hebt, kunt u aanvullend een opleiding tot verslaggever volgen.
 • Geïntegreerde opleiding: sommige erkende opleidingsinstellingen hebben de opleiding tot verslaggever geïntegreerd in een bestaande opleiding. Een ‘Bachelor Bouw’ kan zo opgevat zijn. Als u zo een opleiding succesvol hebt beëindigd, hebt u het vereiste diploma en hebt u ook de vereiste opleiding tot verslaggever gevolgd.

Inschrijven voor een opleiding

 • Een overzicht van de opleidingen die het VEKA erkent vindt u in de opleidingstabel.
 • De kostprijs van de opleiding tot verslaggever en voor het aansluitende examen, hangt af van de opleidingsinstelling. Via de contactgegevens of de website van de opleidingsinstelling kunt u inschrijven.
 • Hoe u uw registratie als verslaggever kunt opvolgen in de energieprestatiedatabank, vindt u bij de erkenningsprocedure.