Bouwknopen

Bijlage VIII bepaalt de verschillende manieren waarop de invloed van bouwknopen moet ingerekend worden. Er treedt namelijk warmteverlies ter plaatse van bouwknopen op. Dat heeft een invloed op het specifieke warmteverlies door .

Voor gebouwen waarvoor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend voor 2011 wordt het warmteverlies ter plaatse van bouwknopen buiten beschouwing gelaten.