Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ministeriële besluiten energieprestatieregelgeving EPB-regelgeving

Ministeriële besluiten energieprestatieregelgeving

Geldig voor alle bouwaanvragen

Onderstaande ministeriële besluiten zijn gelinkt met de energieprestatieregelgeving. De wijzigingen aan deze ministeriële besluiten kunt u terugvinden in de Vlaamse Codex.

Sinds eind 2018 zijn deze ministeriële besluiten verzameld in het MB van 28 december 2018. Als u de onderstaande besluiten wilt nalezen, klik dan in de linkerkolom van de Codex, naar de voorgaande historische versie.

Ministerieel besluit (Vlaamse Codex)

Titel

Bijlagen

MB van 28-12-2018(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit houdende algemene bepalingen inzake de energieprestatieregelgeving, energieprestatiecertificaten en de certificering van aannemers en installateurs30 bijlagen

MB van 09-09-2016(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit betreffende externe warmtelevering en houdende de wijziging van diverse ministeriële besluiten in het kader van de energieprestatieregelgeving

3 bijlagen

MB van 17-11-2014(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit betreffende de opleiding tot verslaggever en de opleidingsinstellingen bedoeld in [artikel 8.6.1 en 8.6.3] van het Energiebesluit van 19 november 2010

1 bijlage

MB van 29-03-2013(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit houdende het verlenen van algemene afwijkingen en algemene vrijstellingen van bepaalde EPB-eisen

-

MB van 15-09-2009(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de gelijkwaardigheid van innovatieve systemen, bouwconcepten of technologieën in het kader van de energieprestatieregelgeving

2 bijlagen

MB van 11-01-2008(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit houdende het vaststellen van nadere regels met betrekking tot het invoeren van de haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen

2 bijlagen

MB van 02-04-2007(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit betreffende de vastlegging van de vorm en de inhoud van de EPB-aangifte en het model van het energieprestatiecertificaat bij de bouw

18 bijlagen

MB van 20-10-2006(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit betreffende het vaststellen van minimale voorwaarden bij de opname van gegevens in de energieprestatiedatabank

-

MB van 13-01-2006(opent in nieuw venster)

Ministerieel besluit betreffende de vorm en inhoud van de startverklaring

1 bijlage