Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijlagen van het MB van 28 december 2018 Ministeriële besluiten energieprestatieregelgeving

Bijlagen van het MB van 28 december 2018

Geldig voor alle bouwaanvragen

Dit is een overzicht van de bijlagen van het ministerieel besluit van 28 december 2018.

Overzicht van bijlagen

Nummer

Titel

Bijlage 1(PDF bestand opent in nieuw venster)

Opleidingsonderdelen

Bijlage 1/1Opleidingsonderdelen (EPC)

Bijlage 2

Kwaliteit en inhoud gecertificeerde aannemers en installateurs opleidingsinstellingen

Bijlage 3

Kwaliteit en inhoud gecertificeerde aannemers en installateurs exameninstellingen

Bijlage 4
Bijlage 5Gevalideerde numerieke berekeningen
Bijlage 6Bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen in het kader van de EPB-regelgeving
Bijlage 7Bepaling van de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop en voor ventilatie (vraaggestuurde systemen) in niet-residentiële gebouwen
Bijlage 8Voorkoeling van ventilatielucht met een aarde-lucht warmtewisselaar
Bijlage 9Bijkomende specificaties voor de technische installaties en de hygiënische ventilatie bij ingrijpende energetische renovaties
Bijlage 10Aanvullende specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat
Bijlage 11

Bepaling van de reductiefactoren voor ventilatie (voor vraaggestuurde systemen) in residentiële gebouwen (EPW) freduc,vent,heat,seci, freduc,vent,cool,seci en freduc,vent,overh,seci

Bijlage 12Definities, principes en te volgen regels met betrekking tot de gebouwindeling van niet-residentiële gebouwen
Bijlage 13

Bepaling van de ontwerpretourtemperatuur en de vereisten aan de bewijslast ter staving van het gekozen temperatuurregime voor hydraulische verwarmingssystemen (bij nieuwbouw en IER)

Bepaling van de vereisten aan de bewijslast ter staving van de dimensioneringsnota en het hydraulisch inregelrapport van verwarmingssystemen en het aerolisch inregelrapport van verwarmings- en/of ventilatiesystemen (bij renovaties)

Bijlage 14Bijkomende specificaties voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in het kader van de EPB-regelgeving
Bijlage 15Toegankelijkheid openingen voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving
Bijlage 16Inrekening van de in het kader van de energieprestatieregelgeving
Bijlage 17Specificaties voor de testcondities voor het bepalen van de COPtest en de bepalingen voor het berekenen van de voor warmtepompen
Bijlage 18

Berekeningsmethode van de stavingsnota (externe warmtelevering)

Bijlage 18/0Inrekening van externe koudelevering in het kader van de energieprestatieregelgeving
Bijlage 18/1Te onderzoeken alternatieve systemen
Bijlage 18/2Model van het webrapporteringsformulier haalbaarheidsstudie
Bijlage 18/3Formulestructuur energieprestatiecertificaat bestaande gebouwen met woonfunctie, niet-residentiële functie en gemeenschappelijke delen
Bijlage 18/4Inspectieprotocol energieprestatiecertificaat bestaande gebouwen met woonfunctie, niet-residentiële functie en gemeenschappelijke delen
Bijlage 19

Vorm en inhoud van de startverklaring

Bijlage 20Vorm en inhoud van de EPB-aangifte
Bijlage 21Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – Opdeling bouwproject
Bijlage 22Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – Transmissieformulier
Bijlage 23Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – EPW-formulier
Bijlage 23/1Vorm en inhoud van de EPB-aangifte - energieprestatiecertificaat bouw residentiële eenheid
Bijlage 24Vorm en inhoud van de EPB-aangifte – energieprestatiecertificaat bouw niet-residentiële eenheid
Bijlage 25

Vorm en inhoud van het energieprestatiecertificaat bij verkoop en verhuur van residentiële gebouwen

Bijlage 26

Energieprestatiecertificaat voor publieke gebouwen

Bijlage 26/1Energieprestatiecertificaat voor niet-residentiële eenheden
Bijlage 26/2Energieprestatiecertificaat voor gemeenschappelijke delen
Bijlage 27

Verklaring op erewoord voor de verslaggever

Bijlage 28

Verklaring op erewoord voor de energiedeskundigen type A

Bijlage 29Verklaring op erewoord voor de energiedeskundigen type B
Bijlage 30

Verklaring op erewoord voor de energiedeskundigen type C

Bijlage 4

Deze bijlage bevat de specificaties voor de berekening van de transmissieverliezen. Deze bijlage wordt ook het transmissie referentiedocument (TRD) genoemd.

Bijlage 5

Bijlage 5 bevat de richtlijnen omtrent het gebruik van gevalideerde numerieke berekeningen voor het inrekenen van bouwknopen.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 5 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage V van het MB van 2 april 2007

Bijlage 6

Bijlage 6 bevat de bijkomende specificaties voor de meting van de luchtdichtheid van gebouwen

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021

Bijlage 6 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 6 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage VI van het MB van 2 april 2007

Bijlage 7

In deze bijlage worden de reductiefactoren voor warmteterugwinning uit de doucheafloop en voor vraaggestuurde ventilatiesystemen in kantoor- en schoolgebouwen en EPN-eenheden vastgelegd.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 7 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage VIII van het MB van 2 april 2007

Bijlage 8

Deze bijlage legt de specificaties vast voor het inrekenen van een aarde-lucht warmtewisselaar bij voorkoeling van de ventilatielucht.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 8 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage IX van het MB van 2 april 2007

Bijlage 9

Deze bijlage legt de principes vast voor het rapporteren van de installaties en de hygiënische ventilatie bij ingrijpende energetische renovaties.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 9 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage X van het MB van 2 april 2007

Bijlage 10

Deze bijlage legt de aanvullende specificaties voor de bepaling van het thermisch rendement van een warmteterugwinapparaat vast. Deze zijn aanvullend op bijlage G van de EPW-methode.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2021

Bijlage 10 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 10 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage XI van het MB van 2 april 2007

Bijlage 11

Deze bijlage legt de bepalingswijze van de reductiefactoren voor vraaggestuurde ventilatiesystemen in residentiële gebouwen vast.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2022

Bijlage 11 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019
waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 1 januari 2020

Bijlage 11 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019
waarvoor de EPB-aangifte werd ingediend voor 1 januari 2020

Bijlage 11 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage XII van het MB van 2 april 2007

Bijlage 12

Deze bijlage legt de principes van de gebouwindeling van vast.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 12 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage XIV van het MB van 2 april 2007

Bijlage 13

Bijlage 13 bevat

  • de bepaling van de ontwerpretourtemperatuur en de vereisten aan de bewijslast ter staving van het gekozen temperatuurregime voor hydraulische verwarmingssystemen (bij nieuwbouw en Ingrijpende Energetische Renovatie (IER))
  • de bepaling van de vereisten aan de bewijslast ter staving van de dimensioneringsnota en het hydraulisch inregelrapport van verwarmingssystemen en het aerolisch inregelrapport van verwarmings- en/of ventilatiesystemen (bij renovaties).

Bijlage 14

Deze bijlage legt de bijkomende specificaties vast voor de in situ meting van het elektrisch vermogen van ventilatoren in het kader van de EPB-regelgeving. Deze bijlage geldt enkel voor EPW-eenheden.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019
waarvoor de EPB-aangifte wordt ingediend vanaf 1 januari 2020

Bijlage 14 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019
waarvoor de EPB-aangifte werd ingediend voor 1 januari 2020

Bijlage 14 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage XVII van het MB van 2 april 2007

Bijlage 15

Bijlage 15 bevat de bepaling van de toegankelijkheid van een opening voor intensieve ventilatie vanuit de buitenomgeving. Deze bijlage geldt enkel voor EPW-eenheden.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 15 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage XVIII van het MB van 2 april 2007

Bijlage 16

Deze bijlage legt de berekeningsmethodiek voor een combilus vast.

Bijlage 17

Deze bijlage legt aanvullende testcondities vast voor het bepalen van COPtest en legt eveneens de bepalingen vast voor het berekenen van de voor warmtepompen met directe warmtewisseling en warmtepompen die oppervlaktewater als warmtebron gebruiken.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2019

Bijlage 17 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)

Bouwaanvragen voor 1 januari 2019

Bijlage II van het MB van 15 september 2009

Bijlage 18

Deze bijlage legt de berekeningsmethodiek voor externe warmtelevering vast. De berekeningsmethode wordt gebruikt bij een afwijkingsaanvraag.

Bijlage 18/0

Deze bijlage legt de berekeningsmethodiek voor externe koudelevering vast, bij niet-residentiële eenheden.

Geldigheidstermijn

Bijlage

Bouwaanvragen vanaf 1 januari 2022

Bijlage 18/0 voor deze geldigheidstermijn(PDF bestand opent in nieuw venster)