Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe warmtelevering Verwarming, koeling en sanitair warm water

Externe warmtelevering

Geldig voor alle bouwaanvragen

Een systeem van externe warmtelevering staat in voor de distributie van warmte. Deze warmte wordt opgewekt in een centrale productie-installatie. Via een netwerk van leidingen komt de warmte terecht bij de verschillende warmtevragers.

De temperatuur van het systeem van externe warmtelevering is hoger dan of gelijk aan de temperatuur van de uiteindelijke warmtevraag. De warmte kan daardoor in de aangesloten gebouwenblokken rechtstreeks gebruikt worden voor ruimteverwarming, bevochtiging, koeling en/of de bereiding van warm tapwater. Bij een systeem van externe warmte wordt de opgewekte warmte dus niet gebruikt als warmtebron voor decentrale warmtepompsystemen.

Binnen EPB geldt voor dergelijke systemen een aparte procedure en aparte rekenmethode.

De onderliggende pagina’s leest u het best in de deze volgorde:

  1. Beoordeel of het in uw project wel degelijk om een systeem van externe warmtelevering gaat. Dat vindt u onder ‘Principe’, met meer info over de definitie, het beoordelingskader en enkele uitzonderingen. In geval van twijfel, neem contact op via het VEKA-contactformulier(opent in nieuw venster).
  2. Als het om een systeem van externe warmtelevering gaat, moet u in de meeste gevallen een afwijkingsaanvraag indienen. Alle informatie daarover vindt u onder ‘Procedure’.
  3. De energieprestaties van het systeem bepaalt u vooraf. Het hoofdstuk ‘Rekenmethode’ legt dit uit.

Meer informatie over externe warmtelevering