Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe warmte: rekenmethode Externe warmtelevering

Externe warmte: rekenmethode

Geldig voor alle bouwaanvragen

In EPB wordt de energieprestatie van het systeem van externe warmtelevering in rekening gebracht via drie factoren:

Keuze van de rekenmethode

Het berekenen van de energieprestatie van gebouwen die aangesloten zijn op een systeem van externe warmtelevering, kan op twee manieren:

  • via de waarden bij ontstentenis voor een systeem van externe warmtelevering in zijn geheel. De waarden bij ontstentenis zijn ongunstige waarden, zodat er een stimulans is om te rekenen met de gedetailleerde rekenmethode.
van de 97%
Equivalente primaire energiefactor2,00
Hernieuwbaar aandeel0%
  • Via de gedetailleerde rekenmethode: hiervoor gebruikt u het rekenblad voor externe warmtelevering. Dit rekenblad gebruikt de rekenmethode zoals opgenomen in de regelgeving. U gebruikt een afzonderlijk rekenblad voor elk uniek systeem van externe warmtelevering. Het tabblad ‘resultaten’ geeft de waardes van de drie factoren weer.

De keuze van de rekenmethode heeft een invloed op de procedure die u moet volgen.

Meer over de rekenmethode voor externe warmtelevering