Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe warmte: de primaire energiefactor Externe warmte: rekenmethode

Externe warmte: de primaire energiefactor

Geldig voor alle bouwaanvragen

De equivalente primaire energiefactor van het systeem van externe warmtelevering is de verhouding van het primair energieverbruik tot de afgeleverde warmte. Er geldt hierbij steeds een ondergrens van 0,7 om te vermijden dat een zeer voordelige inrekening van warmte waarvoor weinig energie verbruikt wordt, zoals restwarmte, aanleiding zou geven tot het slordig omspringen met energieverbruik in de gebouwen die warmte afnemen. Deze restwarmte wordt dan best gebruikt om zo veel mogelijk gebouwen van warmte te voorzien.

De afgeleverde warmte

Dit is de hoeveelheid warmte die jaarlijks wordt afgeleverd aan de warmtevragers in het systeem van externe warmtelevering. De kan kiezen tussen vier berekeningsmethodes:

BerekeningsmethodeToelichtingStavingsstuk
meet-of factuurwaardenrekenkundig gemiddelde laatste drie volledige kalenderjarenmeet-of factuurwaarden van de laatste drie volledige kalenderjaren
eindenergieverbruiktotaal eindenergieverbruik dat geleverd wordt door externe warmteelektronisch bestand van officiële software
warmtevraag per oppervlakte zoals bepaald in de regelgevinggrondplannen
waarde bij ontstentenisde afgeleverde warmte is nulgeen

Bij de berekeningsmethode op basis van bruikbare oppervlakte is het toegestaan om de oppervlakte van gelijkaardige wooneenheden (appartement, rijwoning, halfopen bebouwing en open bebouwing) te sommeren en dit als één wooneenheid in het rekenblad in te geven. Bijvoorbeeld: 10 appartementen van elk 70 m², kunt u ingeven als één appartement van 700 m². Deze totale oppervlakte dient u te staven aan de hand van grondplannen.

Het primaire energieverbruik

Het primaire energieverbruik van het systeem van externe warmtelevering is de netto som van de volgende energiestromen, vermenigvuldigd met de conventionele omrekenfactor naar primaire energie.

  • Energieverbruik bij warmteopwekking: meer info over de verschillende types opwekkers. Indien er meerdere opwekkers zijn, bepaalt het rekenblad de energiefracties aan de hand van het geïnstalleerd vermogen. Indien één van de opwekkers een bovenliggend warmtenet is, dient u dit als cascade in te geven.
  • Lineaire warmteverliezen bevatten het warmteverlies van alle leidingsegmenten tussen de aansluitingen van het (de) opwekkingstoestel(len) tot de stroomafwaartse begrenzing van het systeem van externe warmtelevering. Deze verliezen bepaalt u aan de hand van de regelgeving.
  • Lokale warmteverliezen bevatten het warmteverlies van alle buffervaten en warmtewisselaars die tot het systeem van externe warmtelevering behoren. Het rekenblad bepaalt het thermisch jaarrendement van de buffervaten en warmtewisselaars.
  • Het hulpenergieverbruik omvat het elektriciteitsverbruik van de circulatiepompen en hulpenergie voor warmteopwekkers. Dit elektriciteitsverbruik wordt berekend in het rekenblad aan de hand van het elektrisch vermogen van de pomp(en). Indien u beschikt over de nodige meet- of factuurwaarden, kunt u die ook gebruiken ter vervanging van de berekening.
  • De uitgaande energiestromen bevat enkel de jaarlijkse elektriciteitsopwekking door warmtekrachtkoppeling zoals bepaald in de regelgeving.

Regelgeving