Opwekkingsrendement

Het van de WKK bepaalt u volgens de algemene rekenmethode.

Hernieuwbaar aandeel

Het hernieuwbare aandeel van de WKK is nul, behalve als het gaat een kwalitatieve WKK op biomassa (met uitzondering van afvalverbrandingsinstallaties). De biomassa voor de kwalitatieve WKK dient te voldoen aan bepaalde voorwaarden zoals bepaald in de regelgeving. Het aandeel van de biomassa wordt bepaald bij het ontwerp van nieuwe installaties of voor een bestaande installatie tijdens de laatste drie kalenderjaren mits de brandstofmix van de installatie gedurende deze periode representatief is.

Elektriciteitsproductie van de WKK

Voor het inrekenen van de WKK geeft u het primaire eindenergieverbruik en de elektriciteitsproductie in, dat kan op basis van het geĆÆnstalleerde vermogen of op basis van meet-of factuurwaarden.

Regelgeving