In de EPB-methode wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types -installaties:

  • WKK met interne verbrandingsmotor op vloeibare of gasvormige (bio)brandstof
  • WKK op basis van een andere technologie dan een interne verbrandingsmotor, bijvoorbeeld: WKK-systemen op basis van een brandstofcel, stirlingmotoren, gasturbines en ORC-systemen.