Gedaan met laden. U bevindt zich op: Externe warmte: gebruik van meetwaarden en facturen Externe warmte: rekenmethode

Externe warmte: gebruik van meetwaarden en facturen

Geldig voor alle bouwaanvragen

Gaat het om een bestaande installatie en beschikt u over bepaalde gegevens via metingen of facturen? Dan kunnen deze de berekeningen vervangen worden voor:

 • afgeleverde warmte
 • energieverbruik bij opwekking van warmte
 • elektriciteitsverbruik als door de circulatiepomp of warmteopwekker
 • eindenergieverbruik van fossiele brandstof door de
 • opwekking van elektriciteit door de

De volgende conventies gelden:

 • de meet-of factuurwaarden dienen de laatste drie volledige kalenderjaren te beslaan, op voorwaarde dat de werking van de installatie gedurende deze periode representatief is voor de huidige werking. Hanteer in de verdere berekeningen het rekenkundige gemiddelde van deze waarden.
 • Om het warmteverbruik te bepalen van brandstoffen, dient u de hoeveelheid brandstof uitgedrukt in calorische onderwaarde te vermenigvuldigen met 0,8 om het in rekening te brengen.
 • Bezorg steeds de nodige meetwaarden of facturen als stavingsstuk bij uw afwijkingsaanvraag.

Gebruik van meetwaarden

Bij gebruik van meetwaarden beschrijft u in deel 7 van het aanvraagdossier:

 • de locatie van de meters
 • welke gegevens van het unieke systeem van externe warmtelevering de meters meten
 • de meettoestellen voor elke meting (eventueel met technische fiches)
 • of de meters al dan niet voldoen aan de volgende (niet-verplichte) kwaliteitseis volgens 2004/22/EG (MID-directive) of EN 1434:
  • gasmeters: klasse 1,5;
  • elektrische kilowattuurmeters: klasse A;
  • warmtemeters: klasse 3.

Gebruik van factuurwaarden

Ontbrekende gegevens op facturen kunt u aanvullen conform de specificaties van hoofdstuk 7 van NBN EN 15603.